Helkompatibel lösning anpassad efter dina behov

Det finns mycket att ta hänsyn till när man ska investera i en varvtalsreglerad frekvensomriktare eller annan typ av komponentautomation. Du bör kunna fatta ett välgrundat beslut med hänsyn till både den kortfristiga investeringen och de långsiktiga ägandekostnaderna.

Vi har rätt lösning för dig. Tanken bakom vårt nya utbud av helkompatibla frekvensomriktare är enkel: ju bättre frekvensomriktaren och tjänsterna passar dina processer, användare, verksamhet och miljömål, desto snabbare kan du dra nytta av dess fördelar och få avkastning. 

Grunden för utbudet av helkompatibla frekvensomriktare är dess arkitektur. Frekvensomriktarna har samma programvaruplattform, verktyg, användargränssnitt och tillval. Det finns dock en optimal frekvensomriktare för allt, från den minsta vattenpumpen till den största cementugnen, och allt däremellan. När du har lärt dig hur en frekvensomriktare fungerar är det enkelt att använda övriga frekvensomriktare i portföljen. 

Vår helkompatibla portfölj består redan av ett brett utbud av frekvensomriktare och tjänster. Erbjudandet växer ständigt och ger ökad flexibilitet för att möta just dina behov och enkelhet som gör det enklare för dig att hantera din installation. Lokalt och globalt, nu och i framtiden.


Mänskligt helkompatibel

Oavsett om du kör en hel process eller en singelmotortillämpning ska du känna dig bekväm och säker. Frekvensomriktarens funktioner och tjänsterna som erbjuds ska hjälpa dig att driftsätta, övervaka och underhålla frekvensomriktaren så att processen fortlöper som förväntat.

Användargränssnittet är detsamma för hela utbudet av helkompatibla frekvensomriktare och har en mängd funktioner som förenklar den dagliga driften. Dessa funktioner hjälper dig att anpassa inställningarna och analysera driften. Du kan även använda guideverktyg och färdiga styrmakron för snabb driftsättning. Du kan manövrera frekvensomriktaren på ditt språk och anpassa informationen till vad som är relevant för ditt arbete. Integrerade och certifierade säkerhetsfunktioner skyddar dig, men håller även processen inom fördefinierade gränsvärden för att skydda maskiner och arbetsmiljö.


Processmässigt helkompatibel

Det är inte lätt att integrera elektrisk automation till en befintlig eller ny process. Det är mycket som behöver beaktas, allt från frekvensomriktarens storlek och anslutning till dess prestanda, motortyp, kapslingskrav och certifieringar. Checklistan kan göras lång. Fel val kan leda till att lösningen blir för komplex och att det går åt mycket tid till att lösa eventuella problem.

Du behöver inte kompromissa. Oavsett om det handlar om motoreffekt, spänning, kapslingsklass eller fältbussprotokoll, eller motor-/frekvensomriktarpaket för potentiellt explosiva miljöer, så har vi rätt frekvensomriktare för dig. Våra PC-verktyg hjälper dig att välja rätt storlek på frekvensomriktaren och att beräkna potentiella energibesparingar. Våra specialister och Authorized Value Providers världen över är redo att hjälpa dig att välja och rekommendera den frekvensomriktare och de tjänster som är bäst för dig.


Branschmässigt helkompatibel

Du driver en verksamhet och dina investeringar ska tillföra mervärde. Du känner till din kärnverksamhet och vill ha återförsäljare med samma inställning och engagemang och produkter som håller affärerna rullande med professionell support och service som du kan lita på.

Kontakta våra lokala säljare eller Authorized Value Providers och se själv. Våra medarbetare strävar efter att ge dig ökad flexibilitet och högre produktivitet. Vi erbjuder kompetens som byggts upp under årtionden genom arbete med verksamheter som din. Vår produktportfölj omfattar ett brett utbud av automations- och kraftteknik. Den kompletta portföljen med livscykeltjänster ger dig ett brett tjänsteutbud som uppfyller alla dina behov. Oavsett om du endast är verksam lokalt eller med global omfattning erbjuder vi support dygnet runt genom vårt globala sälj- och supportnätverk.


Miljömässigt helkompatibel

Världens energibehov fortsätter att öka. Varje dag integreras allt mer automation i våra dagliga liv. Samtidigt måste vi göra medvetna val för att sänka vår miljöpåverkan. Elmotorer använder 28 % av världens elektricitet. Mindre än 10 % av dem är dock utrustade med en varvtalsreglerad frekvensomriktare. Varvtalsreglerade frekvensomriktare reglerar motorvarvtalet och kan sänka energiförbrukningen med så mycket som 30 till 50 % i många tillämpningar, i extrema fall med så mycket som 90 %. Vi har utvecklat och förbättrat frekvensomriktarteknik under årtionden. Våra installationer sparade cirka 445 TWh energi under enbart 2014, vilket motsvarar en årlig förbrukning för över 110 miljoner hushåll. 

Vårt utbud av helkompatibla frekvensomriktare är vår senaste teknik för att möta energieffektivitetsutmaningarna. Frekvensomriktarna har inbyggda funktioner som hjälper dig att anpassa din tillämpning för optimal energiförbrukning. Med våra PC-verktyg kan du beräkna potentiella energibesparingar för dina tillämpningar och våra specialister kan besöka dig för att bedöma och diskutera vilken lösning som passar dina miljö- och affärsmål.

All-compatible portfolio

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language