BACnet MS/TP

BACnet MS/TP är ett datakommunikationsprotokoll som främst används i byggnadsautomations- och HVAC-tillämpningar (värme, ventilation och luftkonditionering). Protokollet gör att utrustning som klimatanläggningar, pumpar och ventilationsenheter kan kommunicera med ett PLC-system. Detta ger byggnader med hög automationsnivå. 

BACnet MS/TP ingår som standard hos ACH550 frekvensomriktare.

Select region / language