CANopen

CANopen är ett populärt industriellt kommunikationsnätverk ursprungligen skapat för rörelseinriktade maskinstyrsystem, t.ex. hanteringssystem. Det stödjer både cyklisk och acyklisk händelsestyrd kommunikation. På så sätt kan man minimera bussbelastningen och uppnå korta reaktionstider.


Vårt erbjudande omfattar olika CANopen-fältbussadaptrar beroende på omriktartyp:

  • FCAN-01 är kompatibel med frekvensomriktarna ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810 och ACS880
  • RCAN-01 är kompatibel med frekvensomriktarna ACS550, ACH550 och ACS800

 

Adapters

Select region / language