ControlNet

ControlNet-nätverket är ett öppet styrnätverk som uppfyller de krav som ställs på realtidstillämpningar med hög kapacitet. ControlNet stödjer sammankoppling av styrsystem samt realtidsstyrning av I/O-moduler, frekvensomriktare och ventiler. Det utgör också styrnätverk i fristående tillämpningar och processtillämpningar, inkl. tillämpningar med hög tillgänglighet. 


Vårt erbjudande omfattar olika ControlNet-fältbussadaptrar beroende på omriktartyp: 

  • FCNA-01 är kompatibel med frekvensomriktarna ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810 och ACS880
  • RCNA-01 är kompatibel med frekvensomriktarna ACS550, ACH550 och ACS800

Adapters

Select region / language