RETA-01 Ethernet-adaptermodul

RETA-01 i R-serien är en Ethernet-adaptermodul med en port som har stöd för två kommunikationsprotokoll: EtherNet/IP och Modbus TCP. Valet av protokoll görs med en parameter i en drivenhet. 

EtherNet/IP

Modulen har två kommunikationsprofiler: AC/DC-drivprofil och ABB:s drivprofil. RETA-01 använder fasta uppsättningar, förutom för parameteruppsättningarna User Specific Control och Extended Speed Control Plus. Modulen uppfyller alla krav för certifiering som Ethernet/IP-enhet. 

Modbus/TCP

Adaptermodulen fungerar som en Modbus/TCP-server med stöd för ABB:s drivprofil. Modulen har stöd för vanliga funktionskoder för att läsa/skriva till enstaka och flera register.

Vill du ha produktinformation eller service?

Länkar och nedladdningsbart material

RETA-01 är kompatibel med

Loading documents
Select region / language