POWERLINK

Ethernet PowerLink är ett realtidsprotokoll för Ethernet-standardnätverk. Protokollet säkerställer överföringen av tidskritiska data i mycket korta cykler med konfigurerbar svarstid. 

Vårt erbjudande omfattar olika Ethernet PowerLink-fältbussadaptrar beroende på omriktartyp: 

  • FEPL-02 är kompatibel med frekvensomriktarna ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810 och ACS880
  • REPL-02 är kompatibel med frekvensomriktarna ACS550, ACH550 och ACS800

Adapters

Select region / language