Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

LonWorks

LonWorks (Local Operating Network) är en nätverksplattform särskilt skapad för att tillgodose behoven för styrtillämpningar. Den används för automatisering av olika funktioner i byggnader som HVAC eller vatten- och avloppsreningsverk. 

Vårt erbjudande omfattar olika LonWorks-fältbussadaptrar beroende på omriktartyp: 

  • FLON-01 är kompatibel med ACS850 och ACQ810
  • RLON-01 är kompatibel med ACS550, ACH550 och ACS800

Adapters