LonWorks

LonWorks (Local Operating Network) är en nätverksplattform särskilt skapad för att tillgodose behoven för styrtillämpningar. Den används för automatisering av olika funktioner i byggnader som HVAC eller vatten- och avloppsreningsverk. 

Vårt erbjudande omfattar olika LonWorks-fältbussadaptrar beroende på omriktartyp: 

  • FLON-01 är kompatibel med ACS850 och ACQ810
  • RLON-01 är kompatibel med ACS550, ACH550 och ACS800

Adapters

Select region / language