Modbus RTU

Modbus RTU (Remote Terminal Unit) innebär att Modbus-protokollet används utöver en seriell linje med EIA-232, EIA-485 eller liknande fysiskt gränssnitt. Flera automationssystem har Modbus-RTU-gränssnitt för kommunikation.  
Flera av våra frekvensomriktare har inbyggd Modbus RTU som standard: ACS310, ACS355, ACS550, ACS580, ACH550, ACS850 och ACQ810 

Vårt erbjudande omfattar dessutom olika Modbus RTU-adaptrar beroende på omriktartyp: 

  • FMBA-01 är kompatibel med frekvensomriktare ACS355
  • FSCA-01 är kompatibel med frekvensomriktarna ACSM1, ACS850, ACQ810, ACS880 och ACS580
  • RMBA-01 är kompatibel med frekvensomriktare ACS800

Adapters

Select region / language