MODBUS / TCP

Modbus är ett öppet master/slav-applikationsprotokoll som kan användas på flera olika fysiska skikt. Modbus TCP innebär att Modbus-protokollet används utöver Ethernet-TCP/IP. ABB:s frekvensomriktare fungerar som en Modbus TCP-server. Modulen har stöd för vanliga funktionskoder för att läsa/skriva till enstaka och flera register.

Vårt erbjudande omfattar olika Modbus TCP-fältbussadaptrar beroende på omriktartyp:

  • FENA-01 är kompatibel med frekvensomriktare ACS355
  • FENA-11 (en port) och FENA-21 (två portar) är kompatibla med frekvensomriktarna ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810, ACS880 och ACS580
  • RETA-01 och RETA-02 är kompatibla med frekvensomriktarna ACS550, ACH550 och ACS800

Adapters

Select region / language