Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

PROFIBUS DP

PROFIBUS är ett av de mest använda fältbussprotokollen. Flera nya funktioner har tillkommit sedan det först lanserades och idag finns tre protokollversioner (DP-V0, DP-V1, DP-V2). ABB:s frekvensomriktare har stöd för följande två versioner: PROFIBUS DP-V0 och DP-V1

Vårt erbjudande omfattar olika PROFIBUS-fältbussadaptrar beroende på omriktartyp:

  • FPBA-01-M är kompatibel med frekvensomriktare ACS355
  • FPBA-01 är kompatibel med frekvensomriktarna ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810, ACS880 och ACS580
  • RPBA-01 är kompatibel med frekvensomriktarna ACS550, ACH550 och ACS800

Adapters