SERCOS II FSEA-21

SERCOS II (seriellt kommunikationssystem i realtid) är ett öppet digitalt gränssnitt för kommunikation mellan industriella styrenheter, rörelseenheter och in-/utgångsmoduler (I/O). Det använder optisk fiber som överföringsmedium. SERCOS II fungerar primärt som ett master/slav-system där cyklisk data överförs mellan noder. Masterenheten inleder samtlig dataöverföring under en SERCOS-realtidscykel. All dataöverföring börjar och slutar vid masterenheten (cykliskt datautbyte).

Vårt erbjudande omfattar SERCOS II-fältbussadapter för ACSM1 frekvensomriktare (FSEA-21).

FSEA-21 är kompatibel med

ACSM1
Select region / language