Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

用户界面选项

ABB低压交流传动可使用各种不同的面板。一些传动标配控制面板,在某些情况下,面板可作为选件订购。另外,所有面板都能作为备件购买。

 面板型号 适用产品
CP-A  ACS310, ACS320, ACS355, ACS510, ACS550
 ACS-CP-A  ACS310, ACS355, ACS550
 ACH-CP-B  ACS320, ACH550
ACS-CP-D   ACS310, ACS355, ACS510, ACS550
 ACS-CP-U  ACS850, ACSM1, ACQ810
CDP-312R   ACS800
 ACS-AP-I  ACS880

 

产品

Loading documents