Kliendifookus

Kliendifookus on jätkusuutliku ettevõtluse üks olulisemaid kriteeriumeid ning klientidel on võimalik läbi tagasiside kujundada ettevõttes elluviidavate tegevuste tähtsust. Teisisõnu ei ole kliendi tagasiside ühekordne protsess, vaid regulaarselt jälgitav parendustööriist, mis hõlmab endas ka kategooriaid nagu ohutus ja keskkond.

Turukeskkonna üheks oluliseks kaardistamiseks kasutame ABB Soovitusindeksi meetodit (ABB Net Promoter Score - NPS), mis erineb oma lähenemiselt teistest sarnastest metoodikatest oluliselt suuremal määral klientide hilisema kaasamisega tagasiside analüüsis.

Lisaks saavad kliendid hinnata meie sooritust rohelise kaardiga valdkonnas, milles oleme tugevad ja punase kaardiga valdkonnas, milles vajame veel parendusi. Igat kriitilist hinnangut käsitleb ettevõtte kahepoolselt edasi – müügiisikul on kohustus helistada kliendile ning täpsustada põhjuseid, registreerida see kliendi tagasiside süsteemis ning algatada juurpõhjust käsitlevad tegevused edaspidiste vigade vältimiseks ning parema klienditeeninduse tagamiseks.

Protsesside tulemuslikkuse tagamiseks tuleb hoolt kanda ka sisendite üle. ABB-s on  juurutatud ühtsel globaalsel metoodikal põhinev tarnijate hindamise süsteem. Sobilikuks osutunud tarnijad lülitatakse ABB ühisesse tarnijate võrgustikku, mis omakorda annab kohalikele tarnijatele potentsiaalse võimaluse tarnida ABB globaalsetele üksustele. Kes aga ei täida tingimusi täies ulatuses, saavad hindamiskriteeriumite põhjal koostada arengukava oma tegevuse parendamiseks. ABB toetab omalt poolt tarnijate arengut tagamaks hea koostöö kogu väärtusahelas.

Lisainfo

Select region / language