Säästev areng

Hindame teie huvi säästva arengu vastu – ühte ABB väärtuste loomise viisi.

Säästev areng on meie tegevuse lahutamatu osa. Püüame hoida tasakaalus meie majanduslikud ja keskkonnaalased huvid ning lähtume neist äriliste otsuste tegemisel. Väärtustame vastutustundlikkust ja järgime ettevõttes sätestatud eetikakoodeksit. Meie soov on luua säästva arengu protsessi kaudu kliendile lisaväärtust.

Jagame antud lehel tarvilikku infot ABB säästva arengu alase tegevuse kohta. Siit leiab viiteid poliitikatele, keskkonnaaspektidele, ohutusele ja muule säästvat arengut puudutavale infole. Siit leiab ka ABB kontserni säästva arengu aruande "Sustainability Report" rohkem kui 20 keeles.

Poliitikad

Tagamaks ettevõtte jätkusuutlik areng ning fokusseeritud tegutsemine kolmes olulises valdkonnas: kvaliteet, keskkond ning tööohutus ja tervishoid on ABB-s kehtestatud vastavasisulised poliitikad. Poliitikad toetavad ettevõtte strateegia elluviimist ja ühendavad tervikuks nimetatud valdkondade põhiväärtused.

Vastutustundlikkus

ABB peab vastutustundlikku ettevõtlust oluliseks osaks ärist. Lähtume oma tegevuses eetikakoodeksist ning tagame ettevõtte läbipaistvuse avaldades säästva arengu aruannet “Sustainability Report”. ABB AS on tunnustatud vastutustundliku ettevõtte kvaliteedimärgisega.

Kontaktandmed

Kaspar Kreek
Töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnajuht
Telefon 5680 1800
E-post: kaspar.kreek@ee.abb.com

Vastutustundlikkus

Juhtpõhimõtted

Sertifikaadid

ABB AS-is rakendatud integreeritud juhtimissüsteem vastab rahvusvaheliste standardite ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 nõuetele. Vastavuse tõendamiseks on ettevõtte juhtimissüsteem sertifitseeritud kolmanda osapoole, akrediteeritud sertifitseerimisasutuse akrediteeritud sertifitseerimisasutuse Bureau Veritas poolt.

Liikmelisus

Vastutustundlik ettevõtlus

ABB AS on Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni liige.

ABB AS-l on vastutustundliku ettevõtluse indeksi kuldtase 2023.

Select region / language