Kogukond

ABB AS toetab kogukonda läbi mitmete jätkusuutlikkusele ja vastutustundlikkusele suunatud tegevuste.

ABB AS annab oma panuse haridusse, osaledes aktiivselt koolide õppeprogrammide õppeprogrammide kaasajastamisel ja  -materjalide ettevalmistamisel. Insenerihariduse edendamiseks on ettevõte toetanud seadmete soetamist koolidesse, luues õppuritele võimaluse praktiliste kogemuste omandamiseks.

Oma valdkonna kutse- ja kõrgkoolide õppuritele pakume praktikakohti ja võimalust saada esimest töökogemust.

Ettevõtte laienemisel kaasasime kogukonna aruteludesse ning panustasime infrastruktuuri parendamisse Jüris. Avanes võimalus luua uusi töökohti. Suurt tähelepanu pöörame nii oma töötajate, meie külaliste kui ka kolmandate osapoolte ohutusele ning oleme kogukonnas pidevas dialoogis ettevõtet puudutavatel aktuaalsetel teemadel.

Tarnijate valikul peame tähtsaks toote ja teenuse kvaliteeti, hinda, keskkonnasõbralikkust ja tarneaega. Võimalusel kasutame alati kohalikke hankijaid.

Lisainfo

Select region / language