Ремонти на място

Ако се налага ремонт на място, вие искате да бъде направен бързо и навременно от опитен техник за постигане на най-добри резултати.

Поддръжката от страна на АББ винаги е съобразена с вашите планове. Ремонтите не зависят от атмосферните условия и няма нужда някой от вашата организация да присъства. Навременният сервизен екип на АББ осигурява бързо връщане в експлоатация. Със срок за ремонтиране от само 30 минути, вашата зарядна станция е отново на линия.

или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language