Сервизиране на вашата зарядна станция

Въпреки всички превантивни мерки - качествени компоненти, поддръжка, дистанционно наблюдение - зарядната станция може да спре да функционира. Ние разбираме, че искате вашето зарядно устройство да продължи да работи правилно възможно най-бързо.

Когато някоя зарядна станция трябва да се ремонтира, това се прави от опитен техник. Благодарение на информацията, получена чрез дистанционното наблюдение, ремонта е бърз и надежден.

Бързи ремонти са възможни благодарение на модулния дизайн на зарядните станции. Сервизният екип на АББ свежда до минимум времето на спиране на работата на вашата зарядна станция.

или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language