Virtual Data Center Expert Day

Place and date

Sweden

-

Add to calendar ICal Outlook Google Calendar

Tisdagen den 20 oktober kl. 15:30 (svensk tid) kommer ABB att vara värd för en virtuell expertdag om datacenters och vi välkomnar dig att delta i detta event.

Eftersom 2020 har medfört nya utmaningar och påskyndat tillväxten i den redan snabbt växande datacenterbranschen måste vi nu hitta ett sätt att anpassa oss.

Detta seminarium kommer att fokusera på innovativa lösningar för att utrusta ditt datacenter med nödvändig infrastruktur för att möta morgondagens krav.

Contact Information

Website: https://campaign.abb.com/l/501021/2020-09-02/rz8m95