«Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο

Δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

jupiter-logo   Η ΑΒΒ προχώρησε σε δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος έχει αποσβέσει τη χρησιμότητα του, στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται. 
Το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο, που τον Ιανούαριο του 2020 συμπλήρωσε τα 32 χρόνια λειτουργίας του, είναι αναγνωρισμένο Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Έως τώρα έχει φιλοξενήσει πάνω από 200 παιδιά, με σκοπό να προσφέρει τους βασικούς όρους της οικογενειακής ζωής, καθώς οι γονείς τους είτε δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή, είτε δεν μπορούν να διατηρήσουν την ευθύνη της γονικής μέριμνας για διάφορους λόγους.
 
Select region / language