Instalace

ABB i-bus® KNX využívá pro propojení zařízení a systémů (jako např. osvětlení nebo topení) samostatnou datovou linku, a vytváří tak komplexní síťový systém. Když se každý systém navrhuje samostatně – jak je obvyklé- pak je takovéto propojení možné pouze s vysokými náklady a dalším technickým vybavením.  

Struktura KNX

Design struktury KNX je velmi flexibilní, aby umožňoval připojení různých zařízení. Jsou povoleny konfigurace lineárních, stromových a hvězdicových topologií.

Topologie KNX

Topologie KNX je liniová, přičemž jednotlivé segmenty mohou být propojeny přes spojovací členy v závislosti na velikosti sítě. Zařízení použitá v příslušných lineárních segmentech (snímače a akční členy) jsou napájena ze zdroje (30 V), celý KNX systém se tak může skládat z více než 50 000 sběrnicových zařízení.

KNX kabel ‒ komunikační prostředek

Jednoduše řečeno, sběrnice KNX se skládá z dvojice kroucených dvojlinek (typ kabelu, např. YCYM 2 x 2 x 0,8 nebo J-H (ST) H 2 x 2 x 0,8), které připojují zařízení KNX. Tímto kabelem se přenášejí datové telegramy a napájí se elektronika sběrnicových zařízení. Systém KNX lze také rozšířit pomocí IP-sítí.

Informace o systému

Kontaktujte nás

Select region / language