Elektroměry na DIN lištu

Třífázové a jednofázové digitální elektroměry pro sledování spotřeby energie rezidenčních a průmyslových budov, strojního zařízení a dalších aplikací, včetně komerčních budov i domácnosti.

Elektroměr vám poskytne detailní informaci o spotřebě elektrické energie. Budete vědět, kde a proč se energie spotřebovala. Zjistíte, kde je místo největší spotřeby a můžete podniknout správná opatření. Díky tomu se vám podaří snížit náklady a zlepšit efektivitu a výnosnost z provozu budov, strojů a zařízení. Elektroměr vám pomůže dobře hospodařit se zdroji.

Typ A se hodí pro řídicí instalace v budovách, pro monitorování výrobních zařízení a strojů, když potřebujete měřit kvalitu elektrické energie včetně komunikačního rozhraní.

Proč si vybrat elektroměr od ABB

 • Široká nabídka pro všechny druhy aplikací.
 • Jsou typově schváleny podle IEC a směrnice MID (Measuring Instruments Directive) a mohou být nasazeny jako fakturační měřidla bez jakékoli dodatečné kalibrace.
 • Odečet je velmi dobře čitelný díky velkému digitálnímu displeji.
 • Mají velký provozní teplotní rozsah: -40 °C - +70 °C, budou spolehlivě měřit i v náročných teplotních podmínkách.
 • Umějí vzdáleně komunikovat naměřená data. Typ A má zabudované komunikační rozhraní s protokolem M-Bus nebo Modbus RTU (RS-485).
 • Snadno a rychle je nainstalujete. Elektroměr je vzájemně kompatibilní s ostatními výrobky rodiny System pro M compact®. Díky tomu je jejich usazení a zapojení, vzájemné propojování nebo výměna v rozvodnici extrémně snadná.

Produkty

Pro získání jasného přehledu o nabídce EQ elektroměrů si stáhněte PDF katalog. Elektroměry začínají na str. 231. A mimo jiné tam najdete návod, jak vybrat správný elektroměr pro váš účel.

Elektroměry řady A

Nízký jmenovitý proud vám umožní přesné měření i při nízkých proudech. Mají široký rozsah napětí (100 - 690 V sdružené napětí, 57,7 - 400 V fázové napětí) a také široký teplotní rozsah. Na displeji můžete zobrazit současně až čtyři veličiny. Navigace v menu je jednoduchá, pohybujete se v něm pomocí tlačítek pod displejem. Nastavovací tlačítko „SET“ je chráněno proti neoprávněnému použití zaplombovaným krytem. Nízký příkon elektroměru oceníte, když těchto přístrojů potřebujete mít v instalaci víc. Umožňují přímé připojení do 80 A, nebo přes měřicí transformátor proudu.

Data z elektroměru řady A můžete shromažďovat přes pulzní výstup nebo odesílat po sériové komunikační lince.  Pulzní výstup je koncipován jako polovodičové relé, které generuje pulzy přímo úměrně měřené energii. Elektroměry mají komunikační rozhraní s protokolem M-Bus nebo Modbus RTU (RS-485). Elektroměry s rozhraním RS-485 umějí také komunikovat po sběrnici EQ bus s bránou (gateway) G13. Všechny elektroměry řady A jsou vybaveny infračerveným portem pro komunikaci s externím sériovým komunikačním adaptérem (SCA), např. KNX adaptérem.

Podporují odečítání přístrojových hodnot:

 • Činný výkon
 • Zdánlivý výkon
 • Jalový výkon
 • Proud
 • Napětí
 • Frekvence
 • Účiník
 • Harmonické (proudu a napětí)
 • Celkové harmonické zkreslení

Až 4 tarify můžete řídit přes vstupy, komunikační linkou nebo zabudovanými hodinami. Řada A podporuje až čtyři vstupy/výstupy (I/O). Může se jednat buď o dva vstupy a dva výstupy v pevné konfiguraci, nebo čtyři vstupní/výstupní místa, která můžete volně konfigurovat buď jako vstup nebo výstup. Vstupy můžete použít pro načítání pulzů, např. z vodoměru, nebo odečet stavu externího zařízení. Výstupy můžete použít pro výstup pulzů, nebo pro řízení externích přístrojů, např. stykače nebo pro vyslání výstrahy (alarmu; připojen přes externí relé). Vstupy/výstupy (I/O) potřebují zdroj externího napájení.

Elektroměry řady A jsou typově schváleny podle IEC a směrnice MID.

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language