Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Měřící přístroje

Pro správu a měření spotřeby elektrické energie

Řízení energie je jednou z největších výzev v každém podnikání a aplikaci.

V průmyslovém sektoru a výrobních zařízeních má spotřeba energie obrovský dopad na náklady na provoz a provozovatelé zařízení si jsou vědomi toho, že pro snížení nákladů na energii jsou důležité systémy pro měření energie a monitorování výkonu.

Energeticky efektivní komerční nebo obytná budova mezitím snižuje náklady na údržbu a údržbu a snižuje emise skleníkových plynů a spotřebu energie.

ABB nabízí širokou škálu zařízení pro energetickou účinnost a pokročilá řešení měření, která zajišťují monitorování spotřeby elektřiny, od příchozí energie až po poslední pobočku, což přispívá k řízení spotřeby energie a ke snížení spotřeby energie.

  • Díky detailním informacím o spotřebě elektrické energie lze najít nové možnosti k úsporám
  • Rozdělení nákladů na energii
  • Dohled nad AC i DC napětím
  • Široká dynamika měření: spolehlivé měření energie od nízkých po vysoké proudy

Aplikace

Loading documents

Kontaktujte nás