Měřiče spotřeby elektrické energie

Elektroměry, multimetry a analyzéry pro správu a měření spotřeby elektrické energie.

Provozní náklady tvoří ve většině druhů podnikání velkou položku. V průmyslu a u výrobních zařízení je podíl spotřeby energie na nákladech obrovský. Hospodárným řízením energie ušetříte hodně.

Abyste zjistili, kde přesně vám ve spotřebě energie utíkají peníze a kde můžete ušetřit, musíte spotřebu umět měřit a vyhodnocovat. S použitím vhodných měřicích přístrojů můžete provádět dokonce komplexní hloubkovou analýzu energetické účinnosti vašeho systému. Stačí si jen vybrat ten správný druh a typ měřicího zařízení, odpovídající vašim potřebám.

Záleží, co všechno chcete naměřit, do jaké míry detailu. U nás řešení určitě najdete. Máme i taková, která uplatníte jako rozšíření/upgrade už stávajících instalací. Nabízíme prostorově nenáročné měřiče pro instalaci do velkých distribučních rozváděčů i malých rozvodných skříní třeba v domácnostech.

Můžete si pořídit multikanálový systém pro měření a sledování elektrického obvodu až do poslední větve. Dokážete jím monitorovat jednotlivé napájecí větve střídavého (AC) i stejnosměrného (DC) proudu. Nepřetržitě kontroluje a signalizuje nesymetrie a odchylky zátěží ve vašem systému a o všech nesrovnalostech vás informuje.

Můžete si nainstalovat digitální elektroměry / multimetry a analyzátory do panelu rozváděče. Fungují zároveň jako voltmetry, ampérmetry, měřiče frekvence nebo rovnou i jako analyzátory sítě. Zkrátka jedním přístrojem naměříte všechno.

Můžete mít digitální elektroměry na DIN lištu, které sledují spotřebu energie v rezidenčních a průmyslových budovách i na strojním zařízení. S jejich pomocí získáte např. údaje potřebné pro fakturaci nebo přefakturaci nákladů.

Nebo si můžete pořídit Energy analyzér EQmatic, který umí shromažďovat a vyhodnocovat data o spotřebě z různých měřicích přístrojů současně. Výsledky měření a přehledy vám pak zobrazí ve webovém prohlížeči.

Proč chtít měřiče spotřeby od ABB

  • Máme širokou nabídku pro všechny druhy aplikací.
  • Získáte kompaktní řešení, které v rozváděči zabere jen velmi málo místa, ale má neskutečný výkon.
  • Získáte spolehlivé měření energie pro nízké i vysoké proudy, střídavé i stejnosměrné.
  • Máte rychlý přístup k datům, která můžete exportovat a dále s nimi pracovat.
  • Měřicí přístroje snadno a rychle nainstalujete a uvedete do provozu.

Produkty

Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language