Τεχνολογία AF - Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά

Η σειρά AF καλύπτει το σύνολο των εφαρμογών εκκίνησης και ελέγχου ηλεκτρικών κινητήρων για ισχύ από 4 kW έως και μεγάλες και απαιτητικές εφαρμογές ισχύος 560 kW, όπως μηχανήματα γενικής χρήσης, αυτοματισμοί, φωτοβολταϊκά, κρίσιμα φορτία, HVAC, εφαρμογές σε ναυτιλία, σιδηροδρόμους, αιολικά, κλπ.

Τεχνολογία AF - Πλεονεκτήματα

Αξιόπιστη λειτουργία σε όλα τα δίκτυα

Το ηλεκτρονικό πηνίο της σειράς AF ανορθώνει την εφαρμοζόμενη τάση, είτε είναι AC είτε DC, έτσι ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η DC τάση ελέγχου που τελικά οδηγεί το πηνίο, το ενεργοποιεί με απόλυτη ασφάλεια εξασφαλίζοντας απόλυτα αθόρυβη λειτουργία.

Όλες οι τάσεις λειτουργίας σε 4 τύπους πηνίων

Όλα τα πηνία της σειράς AF λειτουργούν σε τάση AC και DC. Αυτό μπορεί να μειώσει έως και 90% τις διαθέσιμες επιλογές που υπήρχαν σε τάσεις πηνίων μέχρι σήμερα στις συμβατικές σειρές. Μόνο 4 τύποι είναι αρκετοί: 20-60 V AC/DC, 48-130 V AC/DC, 100-250 V AC/DC και 250-500 V AC/DC.

Μεγάλο εύρος τάσης ελέγχου

Με τους συμβατικούς επαφείς, μέχρι σήμερα για κάθε τάση πηνίου (ελέγχου) χρειαζόταν και διαφορετικός επαφέας. Με τη νέα σειρά AF, κάθε επαφέας μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικές τάσεις με μεγάλο εύρος. Πιο συγκεκριμένα, μόλις με 4 τύπους πηνίων είναι διαθέσιμες οι τάσεις: 20-60 V AC/DC, 48-130 V AC/DC, 100-250 V AC/DC και 250-500 V AC/DC.

Ενσωματωμένη προστασία από μεταβατικές υπερτάσεις

Για την προστασία των συμβατικών επαφέων από μεταβατικές υπερτάσεις, ήταν απαραίτητη η χρήση εξωτερικού απαγωγού υπερτάσεων (surge suppressor). Το κόστος ενός τέτοιου εξαρτήματος πολλές φορές έφτανε έως και το μισό του κόστους του ίδιου του επαφέα.
Όλοι οι νέοι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες της σειράς AF έχουν ενσωματωμένη την προστασία από μεταβατικές υπερτάσεις (αιχμές τάσεων) χωρίς τη χρήση άλλου εξωτερικού εξαρτήματος.

 

Έλεγχος κινητήρων με τηλεχειριζόμενους διακόπτες αέρος (επαφείς) AF

Προηγμένη απλότητα

Η νέα σειρά AF είναι απόλυτα συμπαγής σε διαστάσεις

Οι διαστάσεις των επαφέων έχουν μειωθεί έως και 30% χάρη στη μείωση της κατανάλωσης των πηνίων κατά 80%.

Η νέα σειρά AF είναι ευέλικτη

Τα AF09...AF370 είναι η τέλεια λύση για εκκίνηση και έλεγχο ηλεκτρικών κινητήρων σε πίνακες με περιορισμένο χώρο. Οι διαστάσεις των επαφέων είναι εξαιρετικά μειωμένες, ενώ ο απαιτούμενος χώρος για τη μανδάλωση μεταξύ τους είναι μηδενικός, γεγονός που επιτρέπει την τοποθέτηση πολλαπλών επαφέων τον ένα δίπλα στον άλλο για εξοικονόμηση χώρου ή για τη χρήση μικρότερων ερμαρίων.

Οι ακροδέκτες του πηνίου βρίσκονται στη μπροστινή πλευρά

Σε όλους τους επαφείς της σειράς AF η πρόσβαση στους ακροδέκτες των πηνίων γίνεται από την μπροστινή πλευρά. Δε χρειάζεται η αποσύνδεση καλωδίων ή μπαρών από το κύκλωμα ισχύος για τη διεξαγωγή μετρήσεων ή εργασιών συντήρησης.

Λειτουργικότητα χωρίς επιπλέον αλλαγή στις διαστάσεις

Τα AF116...AF2650 δέχονται 2 μπλοκ βοηθητικών επαφών χωρίς μεταβολή του πλάτους τους. Κάθε ένα από αυτά τα ρελέ διαθέτουν μπλοκ βοηθητικών επαφών 1 N.O. + 1 N.C.

 

Έλεγχος κινητήρων με τηλεχειριζόμενους διακόπτες αέρος (επαφείς) AF

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Εύχρηστα εξαρτήματα

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες έως 96 Α έχουν τη δυνατότητα επιλογής της θέσης τοποθέτησης του πηνίου. Οι ακροδέκτες μπορούν να είναι προσβάσιμοι από την επάνω, την κάτω ή την μπροστινή πλευρά. Επιπλέον, βοηθητικές επαφές (εμπρόσθιας ή πλαϊνής τοποθέτησης), ηλεκτρικές και μηχανικές μανδαλώσεις καθώς και αρκετά άλλα εξαρτήματα τοποθετούνται εύκολα χωρίς εργαλεία.

Ασφαλές κύκλωμα ελέγχου με:

• Mirror επαφές σύμφωνα με το IEC 60947-4-1
• Διάφανα προστατευτικά καλύμματα που κλειδώνουν. Για AF09...AF96 και θερμικά TF/EF

Loading documents
Select region / language