Σειρά B

Υψηλή απόδοση

Οι μετρητές EQ, σειράς Β για μονοφασικές και τριφασικές εφαρμογές, τοποθετούνται σε ράγα DIN και είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε πίνακες διανομής αλλά και μικρότερους πίνακες. Είναι ιδανικοί για εφαρμογές στις οποίες υπάρχει ανάγκη για μέτρηση της ενέργειας αλλά ο χώρος εγκατάστασης είναι περιορισμένος. Η σειρά μετρητών Β απευθύνεται σε πολλές εφαρμογές και εγκαταστάσεις. Η πλοήγηση στο μετρητή μπορεί να γίνει άνετα μέσω του μπουτόν της οθόνης. Η παραμετροποίηση των μετρητών μπορεί να γίνει εύκολα από το αντίστοιχο μπουτόν, στο οποίο η πρόσβαση αποτρέπεται όταν το γυάλινο κάλυμμα της πρόσοψης είναι κλειστό και σφραγισμένο. Η κατανάλωση των μετρητών είναι πολύ χαμηλή, λιγότερο από 0,8 VA.

Τα δεδομένα μέτρησης της σειράς μετρητών Β μπορεί να συλλεχθούν μέσω εξόδου παλμών ή με σειριακή επικοινωνία. Η επαφή εξόδου παλμών είναι τύπου “solid state relay”, ενώ η σειριακή επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω M-Bus ή Modbus RTU (R S-485). Οι μετρητές διαθέτουν θύρα επικοινωνίας και έξοδο για τηλεμέτρηση ή alarm. Η σειρά αυτή υποστηρίζει επίσης τη μέτρηση πολλών τιμών οργάνων μέτρησης.

Πολλά είναι τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά που μπορούν να μετρηθούν. Ανάλογα με την έκδοση του μετρητή τα παρακάτω μεγέθη είναι διαθέσιμα:

  • Ενεργός ισχύς
  • Φαινομένη ισχύς
  • Άεργος ισχύς
  • Ρεύμα
  • Τάση
  • Συχνότητα
  • Συντελεστής ισχύος

Η σειρά μετρητών Β διαθέτει 2 εισόδους και 2 εξόδους στην τυπική έκδοση. Οι είσοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μέτρηση παλμών π.χ. από εξωτερικές συσκευές. Οι έξοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως έξοδοι παλμών, είτε ως θύρες για τηλεμετρήσεις, είτε ως σήματα συναγερμού.

Οι μετρητές ενέργειας είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το IEC καθώς και σύμφωνοι με την MID (οδηγία Measuring Instruments Directive 2 004/22/EC της Ευρωπαϊκής ένωσης). Η πιστοποίηση αυτή είναι υποχρεωτική για μετρητές χρεωστικών εφαρμογών μέσα στην EU και EEA. Οι πιστοποιήσεις πληρούν όλους τους όρους για μετρητές σε ότι αφορά στις κλιματολογικές συνθήκες, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την ακρίβεια καθώς και τις ηλεκτρικές και μηχανολογικές απαιτήσεις του εξοπλισμού.

Select region / language