RoHS ja REACH

Ympäristön ja ihmisten hyvinvointi on toiminnassamme etusijalla. Siksi käyttämämme valmistusmateriaalit ovat RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen mukaisia.

RoHS

Euroopan unionin RoHS-direktiivi (Restriction of Hazardous Substances) 2011/65/EU rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. RoHS-direktiivin tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Sillä halutaan vähentää haitallisia jätteitä sekä edistää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä ja loppukäsittelyä ympäristöä säästävällä tavalla.

REACH

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä (Registration), arvioinnista (Evaluation), lupamenettelystä ja rajoituksista (Authorization of Chemicals) tuli voimaan 1.7.2007.

REACH-asetuksen tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä tehostamalla kemiallisten aineiden ainesosien tunnistamista. Takaamme tuotannossamme käytettyjen kemikaalien turvallisen ja vastuullisen käsittelyn REACH-asetuksen mukaisesti.

Katso myös

Select region / language