Vastuullista asennustuotteiden valmistusta

Tarjoamme monipuolisia, laadukkaita ja asentajaystävällisiä tuotteita ottaen huomioon ympäristöasiat. Pyrimme jatkuvasti pienentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia parantamalla tuottavuutta, pidentämällä tuotteen elinikää ja minimoimalla jätteen määrää.


Yrityksemme toimintalinjat ja ohjelmat auttavat meitä yksikkötasolla optimoimaan energian, veden ja materiaalien käyttöä. Pyrimme välttämään jätteiden syntymistä ja maksimoimaan jätteiden kierrätyksen, sekä optimoimaan tuotteiden pakkaukset. Vähennämme myös ympäristövaikutuksia sijoittamalla tuotantomme lähelle loppukäyttäjää, välttäen pitkät kuljetusmatkat.

Pyrkimyksemme ja tavoitteemme kuvataan ABB:n Kestävän Kehityksen 2030 Strategiassa. 

 

Kestävän kehityksen ja jatkuvan parantamisen periaatteet näkyvät myös tuotekehityksessämme. Suunnittelemme laadukkaita ja pitkäikäisiä tuotteita, jotka ovat helposti loppukäsiteltävissä. Teemme yhteistyötä ympäristöalan johtavien asiantuntijoiden kanssa, jotta ymmärtäisimme paremmin tuotteiden loppukäsittelyprosessia, ja voimme näin huomioida tuotteiden kierrätettävyyttä jo suunnitteluvaiheessa.

Olemme ylpeitä siitä, että Asennustuotteet-yksikkömme ei tuota haitallisia savukaasuja, eikä päästä haitallisia kemikaaleja luontoon. Muovikoneiden vesijäähdytys tuotannossamme on suljettu prosessi, eikä näin ollen saastuta luontoa. Yksikkömme ei myöskään aiheuta meluhaittaa ympäristölle.
Tiivis yhteistyö asiakkaiden, toimittajien, eri organisaatioiden sekä oppilaitosten kanssa mahdollistaa sen, että pystymme paremmin vaikuttamaan tuotteidemme ympäristöystävällisyyteen ja takaamaan hyvän laadun.

 

Ympäristötekijät

Sertifikaatit

Katso myös

Katso tehtaan mehiläisiä livenä!

Select region / language