Energiatehokkuus

Energiatehokkuudella ja ympäristövaikutuksilla on selvä yhteys. Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen tavoite jokapäiväisessä toiminnassamme. Tarjoamme liike- ja asuinrakentamiseen energiatehokkuutta parantavia tuotteita.

Koko ABB Oy, kuten myös Asennustuotteet-yksikkö, on vaihtanut sähköenergia sopimuksensa 100-prosenttisesti uusiutuvaan vaihtoehtoon ja olemme mukana valtakunnallisessa Enerkey-järjestelmässä, jolla seurataan tehtaan energiankulutusta sähkön, kaukolämmön ja veden osalta. Sähkön kulutusta seurataan erikseen tuotantoprosessin, ilmanvaihdon ja valaistuksen osalta, jolloin eri kulutuskohteita voidaan ohjata erikseen ja asettaa niille säästötavoitteita. Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen tavoite ja kriteeri valmistusprosessin jokapäiväisessä operoinnissa ja myös uusien tuotantolaitteistojen suunnittelussa ja valinnassa. Lisäksi tehtaamme pihasta löytyy aurinkovoimala, joka tuottaa käyttöömme yli 230 MWh sähköenergiaa joka vuosi.

Tehtaan valmistusprosessissa syntyvä lämpö käytetään kiinteistön lämmitykseen lämmön talteenottojärjestelmän avulla. Lämpiminä kuukausina ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen tarvittavaa energiankulutusta voidaan manuaalisesti vähentää avaamalla osa tehtaan savunpoistoluukuista, jolloin lämmin ilma saadaan tehokkaasti pois tehdastilasta. 

Energiatehokkuutemme ei rajoitu vain valmistusprosessiin, vaan tarjoamme liike- ja asuin rakentamiseen energiatehokkuutta parantavia tuotteita. Valaistuksen ohjaus on tehokas ja helppo tapa parantaa kiinteistön energiatehokkuutta. KNX-taloautomaatio tai ABB-free@home tarjoaa asiakkaalle järjestelmän, jolla voidaan optimoida kiinteistön energianhallintaa ohjaamalla esimerkiksi valaistusta, lämmitystä, jäähdytystä ja ilmastointia. Järjestelmien avulla asiakas voi parantaa huomattavasti kiinteistönsä energiatehokkuutta.

Katso myös

Select region / language