Pienjännitetuotteiden huolto- ja kunnossapitopalvelut

Tuotekohtaisesti kehitetyt valmistajan ennakkohuoltopalvelut

Tarjoamme markkinoiden johtavan valikoiman huolto- ja kunnossapitopalveluita pienjänniteverkon kojeistoille, katkaisijoille, kontaktoreille ja pehmokäynnistimille.

ABB:n tuotetehtaiden asiantuntijat ovat kehittäneet palveluita hyödyntäen vuosikymmenten aikana kertynyttä kokemusta ja osaamista. Tarkoituksenmukaisella ja tarpeet huomioivalla mittaavalla ja ennakoivalla kunnossapidolla voidaan parantaa sekä henkilöturvallisuutta että laitteiden luotettavuutta. 

Huolto- ja kunnossapitopalvelumme sisältävät myös yksilöllisen raportin. 
   
Miksi ABB?

 • Valmistajan kehittämät huoltopalvelut
 • Pitkäaikainen kokemus ja tietotaito
 • Kattava asiantuntijaverkosto

Tarvitsetko lisätietoa?

Ennakoiva huolto
Ennustava huolto
Elinkaarikartoitus
Tarkastus ja diagnosointi
Kunnostus

Ennakoiva huolto

Pienjännitetuotteiden huolto tarjoaa ennakoivaa kunnossapito-ohjelmaa vanhan ja uuden sukupolven pienjänniteilmakatkaisijoille (Emax 2, New Emax, Emax, Megamax ja Novomax), kontaktoreille sekä pehmokäynnistimille vikaantumisriskin pienentämiseksi.

Ennakoivalla huolto-ohjelmalla on seuraavat keskeiset tavoitteet:

 • Laitteen tehokkuuden säilyttäminen.
 • Ennakoida tuotteiden heikkeneminen, ilmoittaa tarpeesta korvata liiallisesti kuluneet osat, jos niitä on saatavilla, tai ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisuja saattaa tuotteet ajan tasalle.

Ennaltaehkäisevä ylläpito luo arvoa pitkällä aikavälillä:

 • Tarjoamalla parasta hallintaa ylläpitokustannuksille:
  • Edullisemmat suorat ylläpitokustannukset, vähentämällä kiireellisiä tilanteita.
  • Edullisemmat välilliset kustannukset tehtaan seisokkeja hyödyntämällä.
 • Varmistetaan laitoksen parempi tehokkuus ja luotettavuus.
 • Pidennetään tuotteen elinkaarta.
 • Taataan laitoksen turvallisuus pidempään.

Ennustava huolto

Ennustava huolto löytyy Tuotannon tehokkuus ja optimointi -sivulta.

Elinkaarikartoitus

Pienjännitetuotteiden auditointi tehdään asiakkaan tarpeen mukaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Auditoinnissa huomioidaan asiakkaan käyttöolosuhteet, huoltohistoria sekä kohteen kriittisyys. Toimenpidesuositukset laaditaan ABB:n asiantuntijoiden kehittämien huolto-ohjelmien tai uusintasuositusten mukaisesti. 

Mitä hyötyjä voit saada?

 • Valmistajan selkeä näkemys huoltojen tarpeelle
 • Valmistajan ehdotus uusintojen optimaaliselle ajankohdalle
 • Helpottaa ja auttaa huoltojen budjetoinnissa tuleville vuosille
 • Auttaa huoltojen aikatauluttamisessa
 • Antaa tiedon siitä miten voidaan pidentää laitteiden turvallista käyttöikää
 • Auditoinnin avulla voidaan priorisoida tulevien vuosien huollot 

Tarkastus ja diagnosointi

Kartoitusten, arviointien ja riskianalyysityökalujen avulla ABB auttaa ymmärtämään riskiprofiilit sekä tukee suunnitellun, kohdennetun ja taloudellisen huolto-ohjelman suunnittelussa.

 • Emax New ja Emax 2 katkaisijoista voidaan LEAP työkalun avulla arvioida laitteiden kunto, kun laitteisto on jo käytössä.
 • Soft starter Care on käyttäjäystävällinen työkalu laitteen asetteluun, joka tukee käyttöönottoa ja auttaa huoltohenkilöstöä vianmäärityksessä. Työkalulla on myös mahdollista päivittää pehmeäkäynnistimien ohjelmistot, kun uusia ominaisuuksia on saatavilla.

Testaukset ja mittaukset on mahdollista tehdä paikan päällä sekä ABB:n huoltokeskuksissa ja laboratorioissa.

Lisäksi on mahdollista tehdä lämpökuvaukset sekä niiden analysointi.

Kunnostuspalvelut

Kun tavallinen huolto ei enää riitä, on suoritettava sähkölaitteen täydellinen uudistaminen, jotta pitkään käytössä tai raskaassa käytössä olleiden tuotteiden ongelmat saadaan ratkaistua.

ABB voi suorittaa katkaisijoiden täydelliset huoltotyöt sekä kunnostamisen tarvittaessa. Laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi, vaaditaan työssä erikoistyökaluja ja testilaitteita.

Peruskunnostuspalvelut katkaisijoille voidaan tehdä joko paikan päällä tai hyvin varustetulla korjaamolla. Kattava kunnostus koostuu täydellisestä uusinnasta alkuperäisen katkaisijan spesifikaatioiden mukaan ja mahdollisista tuotteelle tehdyistä parannuksista.

Dokumentit

Katkaisijat
Kontaktorit
Pehmokäynnistimet
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Select region / language