ABB werkt samen met Circolektra, het keten-initiatief voor circulaire groepenkasten

In 2050 willen we in Nederland volledig circulair zijn en draait alles om het hergebruik van grondstoffen. Met het initiatief Circolektra leveren we een belangrijke bijdrage aan deze circulaire doelstellingen. Inzamelen van oude groepenkasten in Nederland kan tot wel een 1.000.000 kg aan afval besparen. Bovendien levert het een belangrijke bijdrage aan de (brand)veiligheid.


Veel materialen worden schaarser en daarnaast zijn de werkomstandigheden bij het delven van grondstoffen vaak schrijnend. Samen maken we impact door onze bijdrage te leveren aan het verspillen van waardevolle materialen. Door deze te hergebruiken, reduceren we het gebruik van nieuwe grondstoffen en de CO2-uitstoot die tijdens de productie van nieuwe producten ontstaat.

ABB werkt samen met installatiebedrijven, sloopbedrijven, andere fabrikanten, groothandels, netwerkbeheerders, paneelbouwers en andere professionals in Circolektra, het initiatief dat zorgt voor de gecontroleerde inzameling en circulaire verwerking van de oude groepenkasten. Dat gebeurt bovendien op een hele sociale manier. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden bij Circolektra werk, een opleiding en bemiddeling voor herintreding.


Circolektra zet zich in voor:

Circulair

Door het gecontroleerd inzamelen van oude en gebruikte groepenkasten kunnen we deze centraal verzamelen, sorteren en de hoogste mate van circulariteit geven. Het gaat om tienduizenden oude kasten per jaar, met een veelvoud van componenten die waardevolle grondstoffen bevatten.

Veilig

Helaas belanden er nog altijd veel oude (en onveilige) groepenkasten in de doorverkoop, zonder goedkeuring of garantie van de producent. Dit kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden, want 30% van alle elektriciteitsongevallen in de meterkast ontstaan door ondeskundige installatie of gebruik van ondeugdelijk materiaal.

Sociaal

Het verzamelen, sorteren en demonteren van de groepenkasten en componenten is ondergebracht bij speciaal geselecteerde werkplaatsen. Hier bieden ervaringsdeskundigen praktische coaching en begeleiding aan mensen die weer willen terugkeren naar de reguliere arbeidsmarkt. Denk hierbij aan langdurig werkelozen, migranten en ex-gedetineerden.

Meer weten? Meedoen?

Van harte welkom! Kijk op Circolektra.nl voor alle informatie.


Select region / language