Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer


Klaar voor 2030: intelligente data helpen bij het ontwikkelen van een duurzaam gebouw

Kees Jan ’t Mannetje | Business Development specialist

De roep om elektrificatie neemt toe. Dit wordt nog eens versterkt door alle recente ontwikkelingen, waaronder de onrust in de wereld en de enorme prijsstijging van fossiele brandstoffen. Verduurzaming krijgt daarom steeds meer aandacht. Hoe pak je die verduurzaming slim aan? We spreken hierover met Kees Jan ’t Mannetje, Business Development specialist.

De energietransitie is in volle gang. Het is zeer belangrijk dat we hierin de juiste weg bewandelen. Kees Jan ’t Mannetje zegt hierover: “In de eerdere fase van de energietransitie is al gebleken dat het afstemmen van vraag en aanbod zeer relevant is. Wanneer er nu een versnelling komt in deze energietransitie, wordt deze afstemming nog belangrijker.”


De ideale situatie vs. de werkelijkheid


Kees Jan ’t Mannetje geeft aan dat in de ideale situatie eerst de infrastructuur op orde zou moeten zijn en dáárna de elektrificatie zou moeten plaatsvinden. “De realiteit is dat de infrastructuur nog niet overal klaar is voor deze elektrificatie. Het is zaak dat we goed nadenken over vraagstukken rondom connectiviteit en digitalisering. Het is belangrijk dat we pro-actiever zijn in het afstemmen van vraag en aanbod. Het voorspellen van het aanbod wordt grilliger, omdat we steeds afhankelijker worden van wind- en zonne-energie. Op basis van historische gegevens is het nog steeds mogelijk om modellen uit te werken, maar de tijd waarop we moeten acteren is korter. Dat vraagt om de juiste connectiviteit en digitalisering.”


Ontwerp van de technische installatie


Met dit in het achterhoofd ligt er dus een grotere verantwoordelijkheid bij het ontwerpen van bijvoorbeeld de technische installatie. “Maar denk ook aan het gebruik van de laadinfrastructuur die op steeds meer plaatsen een groot onderdeel gaat spelen”, licht Kees Jan ’t Mannetje toe. “Hierop moeten we nu al anticiperen, ook al is nog niet alle elektrische apparatuur en zijn nog niet alle voertuigen geschikt om slim aan te sturen of bi-directioneel te gebruiken.”


Connectiviteit en digitalisering


Kees Jan ’t Mannetje vervolgt: “Connectiviteit en digitalisering spelen een steeds grotere rol als het gaat om het ontwikkelen van antwoorden op het energievraagstuk. Of we het nu hebben over het aantonen van een energielabel, een EED-audit voor een gebouw, het verlagen van de operationele kosten of de contractwaarde. Of als het gaat om het tóch uitbreiden van bedrijfsvoering of laadinfrastructuur, ondanks dat er geen extra aansluitcapaciteit beschikbaar. Connectiviteit en digitalisering zijn de sleutel – ook als het gaat om het toekomstbestendig maken van de technische installatie van een gebouw of woning.”


Lastige spagaat


De inspanningen voor een duurzamere wereld gaan echter gepaard met een grote vraag naar nieuw- en verbouw en energieprijzen die dagelijks verder stijgen. Het resultaat? Een te geringe aansluitcapaciteit die voor een lastige spagaat zorgt bij bouwprojecten of bij uitbreiding van laadinfrastructuren voor bestaande (kantoor)panden. Hoe zijn die tegengestelde bewegingen op een veilige manier te combineren? ABB biedt hiervoor bijvoorbeeld energiemanagement oplossingen (met ABB Ability™ Energy and Asset Manager. Een oplossing die zich voor alle energievormen leent: gas-, water-, verwarmings- of elektrasystemen, waaronder laag- en middenspanningsinstallaties). 

Optimaliseer energiegebruik binnen het gebouw en gebruik minder energie
ABB Ability™ Energy and Asset Manager biedt real-time inzicht in uw energieverbruik en identificeert waar besparingen mogelijk zijn. Met die inzichten en kennis krijgt u grip op uw energiehuishouding, verbruikt u minder en ziet u direct wat wel en niet mogelijk is. 


Belang van de ontwerpfase


Maar als men digitaal energie gaat optimaliseren dan moet de installatie daarop ingericht zijn. Als het gaat om de energietransitie, geldt: hoe vroeger je erover nadenkt, hoe beter. Kees Jan ’t Mannetje besluit: “Denk al in de ontwerpfase van gebouwen na over de technische installatie en het energievraagstuk. Dat voorkomt extra kosten achteraf – zeker ook nu vakmensen steeds schaarser worden. Door de snelheid van de elektrificatie niet te onderschatten, zorgen we er met elkaar voor dat de energietransitie niet in de knel komt.”
 

Kees Jan ‘t Mannetje
Business Development Electrification Business NL
Mobile: +31 6 55376852
Email: keesjan.mannetje@nl.abb.com
Website: abb.nl/Lowvoltage
 

Blijf up to date!

Bezoek het Duurzaam Gebouwd seminar Data & Digitalisering op 9 juni 2022. Meld u nu gratis aan met code: SEMDATAABB

Locatie: ABB Experience, Symfonielaan 1, 3844 EW Nieuwegein, inclusief rondleiding in de Accelerate, Co-create, Experience (ACE) ruimte

Meld je direct aan


  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact