Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

ISO 50001 en beslissingen over energie management

Energiemanagement speelt een grote rol in duurzaamheid en effectief kostenmanagement. Wereldwijd kost het verwarmen, koelen en verlichten van gebouwen meer dan 42 procent van de wereldwijde energie. Bovendien zal de vraag de komende 25 jaar met meer dan 40 procent stijgen. Organisaties moeten nu verder kijken dan meten en monitoren: effectieve energiemanagementstrategieën en een geïntegreerde aanpak is noodzakelijk. ISO 50001 biedt een kader voor het aanpakken van deze uitdagingen.

 

ISO 50001:2018 is de internationale norm voor energiemanagementsystemen. De norm is aangepast aan de veranderende eisen van organisaties.

Veel organisaties zijn hun klimaatstrategieën opnieuw aan het onderzoeken en denken na of nu de juiste tijd is om ISO 50001 te implementeren. Wat maakt de norm zo aantrekkelijk?

De norm biedt een robuust kader voor organisaties die streven naar meer energie-efficiency. De systematische aanpak helpt om constante verbeteringen door te voeren, de doelen voor kosten- en CO2-beperking te behalen en tegelijkertijd het energieverbruik te optimaliseren.

 

 

Constante verbetering van energiemanagement prestaties

ISO 50001 stelt geen doelen. Organisaties moeten hun eigen doelen stellen en vervolgens een actieplan opstellen om deze doelen te behalen. De norm heeft echter wel de eis om “...de energiemanagementsystemen en de daaruit voortvloeiende energieprestaties te verbeteren” (4.2.1.c).

Om aan de norm te voldoen, moeten organisaties verbeterde energieprestaties (die ook financiële voordelen opleveren), kunnen laten zien. ISO 50001 is voor managementteams een manier om operationele kosten te verlagen en tegelijkertijd duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

 

 

Duurzaamheid als concurrentievoordeel en beleidsdruk

Bij ISO 50001 gaat het om ‘het juiste doen’. Inmiddels is duurzaamheid een belangrijke onderscheidende factor geworden voor organisaties. De norm laat zien dat de organisatie effectief energiemanagement belangrijk vindt en kan dat laten zien met deze industrienorm.

ISO 50001 kan ook deuren openen. Voor steeds meer organisaties maakt certificering deel uit van het inkoopproces. Daarnaast zorgt de norm ervoor dat organisaties voldoen aan de landelijke eisen voor energiebesparende regelingen en wetgeving. Nu overheden meer financiële risico’s dragen, verwachten beleidsmakers dat organisaties hun steentje bijdragen aan een duurzamere wereld.

 

Betere energiedata, meer geïntegreerd denken

Om een complete organisatie bewust te maken van duurzaamheid is een top-downbenadering en een datagedreven cultuurverandering nodig. Dat vraagt om heldere informatie en feedback over de energiebesparende doelstellingen en de voortgang daarvan.


ISO 50001 erkent dat commerciële en industriële locaties vaak andere energiebronnen hebben dan elektriciteit. Denk aan brandstof, stoom, warmte en perslucht, evenals andere nutsvoorzieningen, zoals water en gas. De norm verwacht dat ook deze bronnen bijdragen aan de algemene energiedoelstellingen van de organisatie.

In het whitepaper van ABB, “The new era of energy management”, wordt uitgelegd dat dat organisaties hun eigen onafhankelijke micronetwerken kunnen creëren die pieken in de vraag naar energie kunnen elimineren. Hoe? Door goed om te gaan met bronnen en gebruik te maken van slimme opslagtechnologie zoals accu’s, TES en supercondensatoren.

De ABB AbilityTM Energy en Asset manager is door de Duitse TüV gecertificeerd als Energie data management systeem die het ISO 50001 proces volledig ondersteunt. Denk hierbij aan energiereviews, energieprestatie-indicatoren, uitgangswaardes en plannen voor het verzamelen van energiedata.

Het cloud systeem automatiseert eveneens de monitoring, metingen en evaluatie van de energieprestatie van de locatie en levert een maatwerk ISO 50001-rapport. De energie manager of adviseur kan zo eenvoudig analyses uitvoeren en een oordeel vormen. Lees hier meer. De innovaties maken het eenvoudig om digitale mogelijkheden te integreren in de energie-hardware en managementsystemen.
 


Lees hier meer over ISO50001 en energie management

In het whitepaper “The new era of energy management”, worden deze onderwerpen verder belicht. Wilt u bespreken hoe we uw organisatie kunnen ondersteunen bij de implementatie van ISO 5001? Neem dan contact met ons op.

* Twee innovatieve oplossingen op gebied van energie- en assetmanagement ABB Ability™ Electrical Distribution Control System (EDCS) en ABB Ability™ Asset Health voor elektrische systemen – MyRemoteCare zijn voortdurend doorontwikkeld en migreren in één enkele gebruikersinterface. ABB Electrification viert de evolutie van het aanbod met de nieuwe ABB Ability™ Energy and Asset Manager.     Meer informatie?

     Ed van Minnen 
 
     Product Marketing Specialist 
     ABB Ability Digital Solutions  
     Electrification Business Benelux  
 
     Mobile: +31629458019 
     E-Mail: Ed.van-minnen@nl.abb.com 
 
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact