Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Participaties

De ambitie van ABB is om gebruikers van residentiële en commerciële gebouwen te voorzien van een comfortabele, veilige en duurzame leefomgeving. Daarom participeert ABB in tal van initiatieven op het gebied van ketenintegratie, uniformiteit, duurzaamheid, energie-efficiëntie, opleidingen, normalisatie en innovatie. Hieronder een overzicht van deze participaties en de desbetreffende ABB contactpersoon.