Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

U kunt deze pagina bekijken in:

Waarom noodverlichting?

Noodverlichting is er in de eerste plaats om bij een stroomstoring een gebouw veilig te kunnen verlaten. Als de stroom wegvalt en het ineens donker is, kan dat leiden tot verwarring, desoriëntatie en soms zelfs angst. Noodverlichting stelt mensen in staat (gevaarlijke) processen veilig te beëindigen, zich te oriënteren op hun omgeving en de weg naar de dichtstbijzijnde nooduitgang te vinden. Het helpt paniek te voorkomen en verkleint de veiligheidsrisico's.

Regelmatig wordt de vraag gesteld of het verplicht is om noodverlichting te plaatsen en waar dit dan staat. Er zijn diverse wetten en normen waarin over noodverlichting wordt geschreven, meer informatie hierover is te vinden onder Wetgeving & normering. Boven de wetten en normen staat ons gezond verstand, noodverlichting draagt bij aan de veiligheid van een pand en is daarmee essentiëel voor het gebruik hiervan.

Maar wie is er nu eigenlijk aansprakelijk? Volgens de geldende bouwwetgeving is de eigenaar van een pand aansprakelijk voor de veiligheid binnen dit pand en dus voor de noodverlichtinginstallatie. Echter in de Arbowet juist de gebruiker van dit pand. Door deze tegenstrijdigheid in wetgeving kan daarom beter de vraag gesteld worden wie de verantwoordelijkheid neemt. In dat geval voelen alle partijen zich aangesproken.