Inspelen op trends met bewezen systemen

Peter den Haan | ABB Benelux

Eén ding is zeker: zolang er mensen leven zal er voedsel worden geproduceerd. Dat betekent echter geen garantie voor machinebouwers in deze sector dat zij het eeuwige leven hebben. De wereld verandert namelijk en alleen degene die hierop anticiperen, overleven. “Een viertal trends vraagt de komende jaren de aandacht”, weet market segment manager Food&Beverage bij ABB Peter den Haan.

Kennis is macht. En dat geldt zeker voor machinebouwers die hun producten en systemen leveren aan voedingsmiddelen- en drankproducenten. De kennis bestaat in dat geval uit het (her)kennen van trends en hierop inspelen door kansen te zien én te pakken.  

Trend 1: groeiende vraag naar veilig en duurzaam

Peter den Haan is als segment manager bij ABB de ‘spin in het web’ en weet dat de trends zich op verschillende gebieden afspelen. “Als we beginnen met de mens zelf, het profiel van de consument, dan is onder andere vast te stellen dat er een explosieve groei is van het middenklassesegment. Daarbij worden de gemiddelde huishoudens kleiner en verdiepen consumenten zich om verschillende redenen in thema’s als voedselveiligheid en duurzaamheid.” Dit vertaalt zich in nieuwe uitdagingen voor machinebouwers op het gebied van voedselveiligheid en duurzaamheid. 

Trend 2: personalisatie

In navolging op het consumentenprofiel verandert ook de vraag naar producten. “Het drukke leven verhoogt bijvoorbeeld de behoefte aan de zogenaamde gemaksvoeding; de kant-en-klaar maaltijden. Maar deze moeten dan wel gezond zijn en bovendien willen we niet iedere maandag dezelfde stamppot eten. Want ‘wij’ zijn immers uniek en willen ook als zodanig behandeld worden door de keuze te hebben uit gepersonaliseerde producten.” Ook dit heeft gevolgen voor het voedselproductieproces, dat steeds flexibeler moet worden om aan ieders vraag te kunnen voldoen. 

Trend 3: de industrie verandert

De trends die onder consumenten leven, stimuleren de voedingsmiddelenindustrie zelf ook om te innoveren. Met nieuwe businessmodellen waarbij de consument direct wordt benaderd en de retail wordt overgeslagen. “Daarbij heeft de voedingsmiddelenindustrie echter ook te maken met steeds scherpere wet- en regelgeving, een krappe arbeidsmarkt en consolidatie in de markt. Wie hier het slimst mee kan omgaan, heeft bestaansrecht.” 

Trend 4: schaarste aan mensen en grondstoffen

Eenzelfde aanpak geldt voor de vierde trend die de geopolitieke dynamiek beschrijft. “Als losse entiteit zullen maar weinig bedrijven invloed kunnen uitoefenen op de stijgende arbeidskosten, de schaarste aan grondstoffen en mankracht en een toenemende bemoeienis vanuit de overheid. Er is dus geen andere keus dan ‘deal with it’. Door slimme technische oplossingen is het mogelijk met minder mensen dezelfde of meer productie te draaien of mogelijk gebruik te maken van grondstoffen die minder schaars zijn.”

Toepassen van bewezen systemen

Gelukkig bieden de technologische ontwikkelingen in de sector ook de antwoorden op de eerder genoemde trends en uitdagingen: “Technologische ontwikkelingen vormen een zee aan mogelijkheden voor het invullen van uiteenlopende vraagstukken”, geeft Den Haan aan. “Daarbij zijn in de voedingsmiddelenindustrie echt nog serieuze stappen te maken. Zeker op het vlak van ICT en digitalisering zie ik een zekere achterstand ten opzichte van de rest van de industrie. Hier zijn dus nog stappen te maken waarbij de machinebouwers en systeemintegratoren kunnen profiteren van het feit dat anderen hen vóór gingen. Dit betekent dat kinderziektes uit indertijd nieuwe systemen zijn verwijderd en deze industrie aan de slag kan met een keur aan bewezen oplossingen. Ook hier geldt: kennis is macht.“

Peter den Haan was één van de sprekers op de ABB Food & Beverage Expert Day op 5 februari 2020.

Graag praten wij ook met u verder over uw uitdagingen in de Food & Beverage Industrie. Wilt u weten waar uw kansen liggen? Wilt u meer informatie of wilt u van gedachten wisselen over mogelijke oplossingen voor uw project? Bel of mail ons gerust: Peter den Haan 06 11 0253 54 of peter.haan@nl.abb.com

Meer informatie?


Peter den Haan
Segment Manager Food & Beverage
Mobile +31 6 11 0253 54
Email: peter.haan@nl.abb.com
Website: solutions.abb/nl-food-beverage
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language