Du kan se denne siden i:

  • NO

Messeguide - UMC100.3 Motorkontrollere - Smarte kontaktorstartere

Få utvidet funksjkonalitet på kontaktorstartere ved hjelp av UMC100.3 motorkontroller.

Fordeler og funksjoner
Med UMC100.3 får du en ”smart” kontaktorstarter. UMC100.3 kan brukes til alle typer startere, som for eksempel direktestartere (DOL), stjerne-trekantstartere (YD) og to-hastighetsmotorer. Grunnleggende funksjoner er styring av starteren (start/stopp etc.), strømmåling, effektmåling (kalkulert), motor/overlastbeskyttelse og PTC inngang. Ved hjelp at tilleggskomponenter kan du få måling av spenning, effekt (rèel), cos-fi, THD, motortemperatur (fra PT100 med flere) og isolasjon/jordfeil (med sumstrømstrafo). Man kan også få utvidet IO, analog utgang og løsninger med en rekke feltbus og ethernetprotokoller.

Teknisk informasjon
UMC100.3 motorkontroller er et universalt produkt som dekker motorstøm mellom 0,24 og 63A, og ved hjelp av ekstern strømtransformator dekker man motorer opp til 850A. De er godkjent opp til 1000V motorspenning, og finnes også i ATEX-godkjent utgave. UMC100.3 leveres i to styrepenningsutgaver: enten DC-utgave (24V DC) eller UC-utgave (110-240V AC/DC). UMC100.3 har diagnostikkfunksjoner som antall driftstimer, antall start, antall tripp mm.

Oppsummert
UMC100.3 gir mange muligheter. Ved hjelp av ett standardprodukt dekker man alle motorstørrelser fra 0,24 til 63/850A og opp til 1000V, noe som er en stor fordel med tanke på standardisering og reservedelshold. UMC100.3 har trippklasse fra 5E til 40E – det vil si at man kan starte alt fra lettstartede til ekstremt tungestartede laster. Det innebygde elektroniske motorvernet har mange funksjoner som gir god beskyttelse av motoren. Koordinasjonstester: UMC100.3 er testet i kombinasjon med kortslutningsvern og kontaktorer for en rekke spenninger og kortslutningsnivåer, for både IE3 og IE4 motorer. UMC100.3 har BUS-løsninger for en rekke feltbus og Ethernet protokoller, inkludert redundant Profinet.

Linker - Websider, brosjyrer, filmer, verkøty mm.

KATALOG

Universal Motor Controller UMC100.3 - Motor management system

FILMTEASER

Universal Motor Controller UMC100.3

Linker

Select region / language