Du kan se denne siden i:

  • NO

Messeguide - Mykstartere

Kontrollert og opptimal start og stopp av fullhastighetsapplikasjoner med mykstartere

Fordeler og funksjoner
Med mykstartere oppnår du et optimalt startmoment som reduserer påkjenninger og slitasje på overføringer og koblinger. I tillegg sørger de for redusert startstrøm for både IE3 og IE4 motorer. Under drift får du en energieffektiv løsning med bl.a. innebygd by-pas, avansert motorbeskyttelse og kontinuerlig driftsinformasjon. Ved stopp av pumpeapplikasjoner eliminerer du problemer med trykkstøt i pumpe og rørsystemer. Med mykstartere kan du også få funksjoner som pumperensing, motorheating, motorbrems, jordfeilovervåking, PTC/PT100 inngang, analog utgang, emergency mode samt en rekke feltbus og ethernet løsninger.

Teknisk informasjon
ABB mykstartere dekker et bredt område av motorspenninger. Standard er 208...600V, og vi har også en versjon for 690V (PSTX). Mykstartersortimentet dekker hele området fra ca. 1A til 2160A nominell motorstøm. Alle mykstartere fra ABB har innebygd by-pas – noe som bidrar til høy energieffektivitet og stor startkapasitet. De fleste modellene har også innebygd avansert motorbeskyttelse, så du kun trenger kortslutningsbeskyttelse i tillegg. ABB utfører koordinasjonstester på sine mykstarterløsninger. Det betyr at vi gjør kortslutningstester for å verifisere dimensjoneringen og hvilke komponenter som skal inngå i starterløsningen. Våre mykstartere er forberedt for feltbus og Ethernet kommunikasjon (PSE og PSTX har innebygd Modbus RTU og de er også marinegodkjente).

Oppsummert
Bruk av mykstarter reduserer både startstrøm og mekaniske påkjenninger på motorapplikasjoner. Mykstartere kan brukes på alle slags applikasjoner og er velegnet på tungstartede laster. Du får en komplett løsning med mye integrert. Funksjonalitet.

Linker - Websider, brosjyrer, filmer, verkøty mm.

FILM - YOUTUBE

How to set up your PSTX softstarter in 30 seconds

FILM - YOUTUBE

PSTX Underload protection

FILM - YOUTUBE

PSTX Using Anti backspin

Linker

Select region / language