Łatwa obsługa

System sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ jest wyjątkowo prosty w obsłudze dzięki zintegrowanej architekturze i połączeniom typu „plug and play”. Przekazanie systemu do eksploatacji nie wymaga od użytkowników żadnych specjalnych umiejętności technicznych ani wsparcia — koniec z kosztowną i długotrwałą konfiguracją wieloskładnikowych systemów do zarządzania energią i jej monitorowania.

W zależności od potrzeb i konkretnego zastosowania użytkownicy mają dwie możliwości połączenia swojego systemu z systemem sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™, a mianowicie skonfigurowanie połączenia wbudowanego lub zewnętrznego. W przypadku wyboru metody połączenia wbudowanego do wyłącznika Emax 2 wystarczy dodać moduł typu kasetowego — innowacyjny Ekip Com Hub. Metoda połączenia zewnętrznego polega na zamontowaniu modułu Ekip E-Hub na szynie DIN.

Wówczas oprogramowanie do rozruchu Ekip Connect skonfiguruje system i aktywuje system sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ — wszystko to odbywa się w kilku krokach:

Po ustanowieniu połączenia wystarczy tylko kilka kliknięć, by udostępnić platformę kolejnym użytkownikom, na przykład partnerom lub pracownikom. Każdemu z nich można powierzyć zadania i przyznać uprawnienia w zależności od roli, jaką pełnią w ramach danej instalacji.

System sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ jest wyposażony w intuicyjny, ciekawie wykonany interfejs graficzny, który przeprowadza użytkownika przez czynności obsługowe i wyświetla wszystkie istotne dla niego informacje, uzyskane na podstawie tysięcy parametrów zgromadzonych w terenie. Operacje wykonywane w ramach platformy Ekip SmartVision są nieskomplikowane, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie jak najlepszych rezultatów.

Pozostałe cechy i funkcje

Select region / language