Global site

SACE Tmax T — PV

Do zastosowań fotowoltaicznych

Automatyczne wyłączniki i rozłączniki kompaktowe SACE Tmax T — PV

W przypadku gdy energia wytwarzana przez układ fotowoltaiczny przekracza określony poziom, a przy tym konieczne jest zastosowanie przełącznika niskonapięciowego, najlepszym rozwiązaniem są rozłączniki kompaktowe Tmax T — PV. Urządzenia Tmax PV zazwyczaj instaluje się w skrzynce łączeniowej lub w układzie rozłączania falowników po stronie DC.

Zgodnie z normą IEC 60947-3 seria Tmax T — PV obejmuje rozłączniki odpowiednie do standardowych zastosowań 1100 V DC. Ponadto seria ta oferuje wszechstronne, poszerzone możliwości w warunkach napięcia do 1500 V DC w zastosowaniach związanych z produkcją energii słonecznej o coraz większych wymaganiach sprzętowych. Opcjonalnie do rozłączników IEC dodawane są zworki przyłączeniowe zwiększające bezpieczeństwo i ułatwiające montaż.

Zgodnie z UL 489b seria Tmax T — PV obejmuje rozłączniki i wyłączniki w obudowie formowanej z tworzyw sztucznych.  Kompleksowe rozwiązanie oparte na zastosowaniu zworek przyłączeniowych pozwala spełniać wymagania systemów pracujących przy napięciu do 1000 V DC.