Energy and Asset Management (EAM) - vad är det?

Energy and Asset Management är en sammanslagning av Energy Management och Asset Management. Men varför är det viktigt?

Vi förklarar!

Vad är Energy Management?

För att uppnå klimatmålen måste vi utnyttja den energi vi producerar samtidigt som energibehovet ökar. För att lyckas med det måste våra energisystem moderniseras, de måste digitaliseras.

Att mäta är en förutsättning för att beslut ska baseras på fakta, vara datadrivna. Vi behöver använda all data som finns tillgänglig i energisystemets produkter för att proaktivt jobba med energifrågor.

För att göra data ifrån elsystemen användbart behövs följande:

 • Intelligent utrustning som samlar in och kommunicerar data. Ett exempel är en energimätare eller en effektbrytare med möjlighet att kommunicera
 • Ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt att hämta data från utrustningen. Förslagsvis vill man ha data tillgängligt i molnet och då behövs till exempel en gateway som samlar in data från utrustningen och skickar den till internet
 • En molnplattform som säkert förvarar data och på ett enkelt sätt gör den möjlig att använda och förstå. Både genom att visualisera insikter och genom att kunna använda data via öppna gränssnitt för vidare analys

Energy Management gör det möjligt att förstå energiförbrukningen i realtid och hitta områden som kan förbättras, hitta energilösningar, för att inte göra av med energi i onödan.

Enkelt uttryckt: elda inte för kråkorna.

Vad är Asset Management?

Asset Management har man hållit på med länge, främst inom process- och tillverkningsindustrin. Man tar reda på vilka kritiska tillgångar, assets, man har i sin produktion, i vilket skick de är, om de behöver service eller kanske bytas ut.  Allt för att få ut så mycket värde som möjligt av sina investeringar.

Man kan säga att Asset Management är en strategi för att ta hand om alla de fysiska tillgångar som håller en produktion igång. Det nya inom Asset Management är att produkterna/tillgångarna själva ”säger till” när det till exempel är dags för service. Produkterna är numera digitaliserade och kan erbjuda prediktiva analyser direkt från tillverkaren. Då slipper man de onödiga kostnaderna som uppkommer vid schemalagd service.  

Om man slår ihop Energy Management med Asset Management, vad får man då?

Ur ett tekniskt perspektiv är de likadana. Samtidigt som vi mäter energin samlar vi in och analyserar produktens status.

Vi får då:

 • Visualisering av data
 • Realtidsmätning av energiflöden
 • Monitorering av klimatavtryck
 • Anläggningsstatus
  • Koll på kritiska komponenter för att på så sätt kunna bedriva prediktivt underhåll
  • Koll på tillgångarnas status och all dokumentation
 • Integrering med övriga system
 • Möjlighet att erbjuda tjänster på tjänstemarknaden för till exempel effektstyrning
 • Verktyg för optimering och förståelse för hur effektivisering ska gå till, fatta datadrivna beslut

Varför ska jag investera i EAM?

Oavsett om vi pratar om underhålsstrategi eller energioptimering och effektivisering behöver man arbeta datadrivet. Det betyder att man använder data för att fatta faktabaserade och proaktiva beslut. Syftet är inte bara ekonomiskt utan är också viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Här är några exempel på varför det är smart att investera i EAM:

 • I Sverige har vi i vissa delar effektbrist. Vi har också upplevt en vinter med mycket höga elpriser. Att ha koll på kostnadsdrivande faktorer i sitt energisystem och kunna ta kontroll över dessa blir allt mer viktigt
 • Den 1 januari 2022 utvidgades undantagen från kravet på så kallad nätkoncession i ellagen. Det innebär att det nu är lättare att få tillåtelse att överföra el mellan olika fastigheter. Att ha ett EAM-system på plats ger möjligheten att fördela kostnader mellan delar av fastigheten eller mellan fastigheter
 • Krav ställs redan nu, och kraven kommer att förstärkas, inom EU på att redovisa klimatavtryck. Att automatiskt och i realtid kunna rapportera och redovisa vilken energi som används till vilken del av verksamheten, och vilket koldioxidavtryck det haft, är rimliga krav på en verksamhet med fokus på hållbarhet
 • Inom de standarder som finns idag för energieffektiva byggnader, såsom ISO 50001 eller BREEAM, krävs att man har verktyg som identifierar förbättringspotential och dessutom redovisar den verkliga förbättringen i de energieffektiviseringsåtgärder som görs
 • Har man investerat i dyra och kritiska tillgångar, såsom ställverk och centraler, är det en god idé att ha full koll på dessa produkters prestanda för att minska risk för haveri och för att maximera avkastning från investeringarna. Här krävs ett system som ger transparens och tydlighet i var produkterna sitter, hur dessa mår och en sofistikerad analys som berättar när dessa ska underhållas optimalt

Hur börjar jag med EAM?

Börja med att ta reda på hur du använder den energi du köper, vart tar den vägen?

Det här erbjuder ABB

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager är en modern molnlösning som integrerar Energy management och Asset management i en enda intuitiv dashboard. ABB AbilityTM Energy and Asset Manager möjliggör energioptimering och minskar dina energikostnader, klimatpåverkan och risker.

Det är enkelt att testa och köpa Energy and Asset Manager på ABB Ability MarketplaceTM. Boka en personlig demo för att komma igång med energioptimering av ditt system.

Mer information

Vill du ha produktinformation eller service?

 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language