Bättre koll på energiförbrukningen med elmätare i KNX-systemet

ABB:s elmätare kopplas enkelt in i ett befintligt fastighetsautomationssystem (KNX-system). Eftersom de existerande kommunikationskablage kan användas behövs inga separata för mätarna, vilket spar både tid och pengar.

Med energimätning får du en bra överblick över energiförbrukningen i verksamheten.

Underlag till energideklarationen

För att förbättra energieffektiviteten i stora företag finns lagen om energikartläggning (EKL). Lagens målsättning är att fastställa energi som används för att bedriva en verksamhet. ABB:s elmätare används med fördel i detta arbete. De data som avläses kan bland annat användas som underlag till energideklarationen.

Sparar tid och pengar

Eftersom ABB:s EQ-mätare enkelt kan kopplas in i ett befintligt fastighetsautomationssystem (KNX) förenklas installationen, vilket sparar både tid och pengar. Med elmätarna får användaren en bra överblick över energiförbrukningen. De data som avläses kan användas för energibesparing, underlag till energikartläggning, bokföring efter kostnadsställe, övervakning av installationer eller för visualisering.

Ger all data som behövs vid energieffektivisering

Utöver uppmätt energiförbrukning, mäts även effekt, ström, spänning, effektfaktor och frekvens. Man kan välja mellan att studera totalen eller varje fas för sig. All information är nåbar via KNX-bussen. Detta öppnar upp för en mängd intressanta applikationer med möjlighet att spara tid och pengar.

Förbrukningsmönster och lastfördelning mellan L1, L2 och L3 ger exempelvis ett bra underlag för dimensionering av installationen. Vid utbyggnation eller vid ändring av laster blir det tydligt om någon av faserna riskerar att bli överbelastade. Mätdata över spänning, effektfaktor och nätfrekvens ger även möjlighet att logga nätets stabilitet, exempelvis kan överliggande system spara värden när spänningen faller under satt värde medan effektfaktorn kan ge indikering på om faskompensering är nödvändig i lokalen. Allt för att skapa ett så stabilt och tillförlitligt nät som möjligt.

Kommunikationsmodulen ZS/S1.1 kopplas enkelt ihop med elmätaren B23 111-100 genom att produkterna placeras intill varandra på DIN-skenan. Ingen kabeldragning krävs utan kommunikation sker över IR. Sedan kopplas den två trådiga KNX-bussen in till ZS/S 1.1 via den medföljande plinten. Elmätaren i sin tur kopplas enkelt in genom att varje fas kopplas in på ovansidan och ut på undersidan. Nollan kopplas in och ut på ovansidan. Var god se respektive produkts manual för mer information.

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language