El- och energimätning

Energihantering är en av de största utmaningarna i alla verksamheter och tillämpningar.

I industrisektorn och för tillverkningsutrustning har energiförbrukningen mycket stor inverkan på driftkostnaderna. och anläggningschefer är medvetna om att energimätnings- och kraftövervakningssystem är viktiga för att minska energikostnaderna.

Samtidigt minskar en energieffektiv kommersiell byggnad eller ett bostadshus underhålls- och nätkostnader och minskar energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser.

ABB erbjuder ett stort urval av lösningar för såväl enkel som avancerad energimätning som säkerställer övervakningen av elanvändningen, från inkommande energi hela vägen ner till den sista gruppen, vilket förenklar energihanteringen och minskar energiförbrukningen.

Översikt:

  • Potentiella nya besparingsmöjligheter tack vare detaljerad information om energiförbrukningen
  • Kostnadsallokering för energikostnader
  • Gruppövervakning för både AC- och DC-strömmar
  • Bred mätdynamik: tillförlitlig energimätning från låg till hög ström

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Aktuellt

Tillämpningar

Select region / language