Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Du kan se denna sida på:

BIM - Verktyg för byggnadsinformationsmodellering

Byggnadsinformationsmodellering – BIM är en smart 3D-modellbaserad process som hjälper arkitekter, ingenjörer och byggnadsexperter att utforma, bygga och administrera byggnader och infrastruktur.

ABB tillhandahåller BIM-lösningar för ett brett utbud av eldistributionsprodukter som stöd för olika projektfaser.
BIM-intressenter kan enkelt lägga till ABB-utrustning i konstruktionsprojekt och dra nytta av verifierade och strukturerade data.

Viktiga funktioner för ABB BIM-lösningar 

  • 2D- och 3D-geometribeskrivning av den faktiska produkten eller komponenten
  • Industriklassificeringar och standarder som ETIM, IFC, OmniClass, UniClass osv.
  • Elanslutningar
  • Fria utrymmen
  • Data från ABB Electrification products catalogue
  • 2D-elsymboler (där så är tillämpligt)

ABB BIM-objekt är bara ett klick bort!
Du hittar dem i vårt Download Center tillsammans med hela produktdokumentationen.

ABB BIM Electrification Catalog

Vill du snabbt hitta ABB BIM-filer och insticksprogram för ditt projekt?

Download BIM Catalog

Vill du ha produktinformation eller service?

Go to the ABB download center and


DOWNLOAD BIM FILES

Hämta fler BIM-objekt och insticksprogram

Aktuellt

ABB Electrification

Lyssnar på alla olika förfrågningar och erbjuder skräddarsydda lösningar

Ger stöd till konsulter, designers, planerare och anläggningschefer med rådgivning från BIM-experter

Tillhandahåller uppdaterade, högkvalitativa och standarduppfyllande BIM-filer och -verktyg

BIM-fördelar under byggnadslivscykeln för

Fastighetsägare och -investerare

Kan beräkna avkastningen korrekt och minimera risker och förluster.

Arkitekter och planerare

Sparar tid och kostnader tack vare korrekt data och samarbetsbaserade BIM-processer.

Anläggningschefer

Kan enkelt skapa och dela checklistor. Alla operatörer har information och vet exakt hur de ska hantera komplexiteten hos smarta hus.

BIM-chefer

Är de nya intressenterna inom byggbranschen som ger support för att skapa, koordinera och hantera BIM-processer.

Slutanvändare

Drar nytta av flexibilitet, hållbarhet och effektivitet i smartare byggnader.

Underleverantörer

Har ett tydligt schema för hela projektet: ansvarsområden är enkla att ta itu med och problem löses snabbt.

Mer information