IMPRESSIVO för utanpåliggande montering

Elegant retrofit, enhetlig elektrifiering

Elegant och enhetlig elektrifiering utan kompromisser Impressivo kan införas i hela din fastighet, både i nya byggnader och renoveringsfastigheter. Använd dina befintliga infällda montage och komplettera ditt system med utanpåliggande produkter.

Det bästa valet för utanpåliggande installation


Impressivo utanpåliggande produkter har marknadens bästa installationskapacitet. Produkterna har utvecklats tillsammans med elinstallatörer med speciell uppmärksamhet på installationsutrymmet och installationsenkelheten. Som standard har strömställarna x-plintar och eluttagen förgreningsanslutningar.

Omfattande produktsortiment


Sortimentet av utanpåliggande produkter omfattar alla väsentliga utanpåliggande strömställare, uttag och täckkåpor. Dessa produkter kan t.ex. användas för installation av antenn- och RJ45-tillbehör. Produkterna finns i alla grundläggande Impressivo-färger, vitt aluminium och antracit. Alla produkter levereras helt färdigmonterade.

Impressivo-pintatuotteet-kokonaiset_560px

Stänksäker installation med utanpåliggande tillbehör


Förutom utanpåliggande produkter omfattar Impressivo-sortimentet tillbehör med vilka infällda tillbehör kan monteras utanpåliggande som enskilda produkter eller i kombination. Strömställare, knappar och uttag kan dessutom installeras stänkskyddat enligt nedanstående instruktioner.

Impressivo-pinta-asennus-3D_700px

  • Om det sitter en infälld låda bakom den utanpåliggande installationen kan botten på monteringslådan öppnas så att lådans djup ökas för tjockare enheter som t.ex. dimrar. Det låter sig enkelt göras genom att t.ex. en befintlig infälld låda utnyttjas. Om bottnen på en utanpåliggande monteringslåda tas bort eller om utknackningshålen öppnas är installationen inte längre stänkskyddad.
  • Det finns utknackningshål för kablar på alla sidor av den utanpåliggande monteringsramen.
  • Observera att vattentätheten hos den centerplatta som används bestämmer installationens vattentäthet. Endast enheter med en IP44-centerplatta kan vara stänkskyddade.
  • Vid en vattenskyddad installation (IP44) kan kabeln komma från vilket håll som helst genom den utanpåliggande monteringsramen, men ledningarna måste alltid installeras genom botten i den utanpåliggande lådan och böjas på ett sådant sätt att det garanterar att allt vatten leds ut ur lådan.
  • Strömställare och tryckknappar kan uppgraderas till stänkskyddat IP44 om den befintliga kontaktramen ersätts med en skruvmonterad kontaktram. Uttag får skyddsklass IP44 om en centerplatta med gångjärnslock monteras.

Kabeldragning för stänkskyddade installationer

Vid en stänkskyddad installation kan kablarna komma från vilket håll som helst. Ledningarna måste föras in i lådan underifrån och böjas på ett sådant sätt att vattnet leds ut från lådan.

Utanpåliggande styrenhet

Om du tar bort bottnen på ett utanpåliggande uttag, kan utanpåliggande montering användas för produkter som behöver mycket plats som t.ex. styrenheter. Det låter sig enkelt göras genom att t.ex. en befintlig infälld låda utnyttjas. Om bottnen på en utanpåliggande låda tas bort eller om utknackningshålen öppnas är installationen inte längre stänkskyddad.

Säkring av en stänkskyddad installation

Om den kontaktram som levererades tillsammans med strömställaren byts ut mot en skruvmonterad kontaktram blir strömställaren och tryckknappsinstallationen stänkskyddad. Uttag kan göras stänkskyddade med en centerplatta med lock.

Viktigaste egenskaperna


  • Alla elektriska funktioner kan monteras utanpåliggande.
  • Elektrifieringen är enhetlig, även i renoveringsfastigheter, när Impressivo utanpåliggande produkter används.
  • Alla produkter finns i Impressivo-färgerna vitt aluminium och antracit.

Select region / language