DIN-monterad transformator

Rätt spänning för din anläggning

De DIN-monterade transformatorerna är av SELV-typ och kan användas både för icke kontinuerlig och kontinuerlig belastning.

Fördelar

 • Tillförlitlig
 • Säker tack vare perfekt isolering och separation mellan primär- och sekundärkretsar
 • Energibesparing upp till 50 %
 • Sparar utrymme i centraler tack vara de kompakta måtten

Funktioner

 • Komplett sortiment från 8 till 2500 VA
 • Certifikat för global användning
 • Kan installeras direkt på montageplåt eller på en DIN-skena

Ringledningstransformator TM

 • Lämplig att använda tillsammans med laster som kräver kontinuerlig matning vid låg spänning (SELV)
 • Vanligaste tillämpningen: tillhandahålla SELV-skydd för dörrklockor och nödsignaler i badrum i bostadsmiljöer (RVC larm)

Ringledningstransformator TS

En TS-transformator bibehåller sin temperatur under de specificerade gränserna även vid en kortslutning. Den är utrustad med ett termiskt skydd som automatiskt återställs när transformatorn har svalnat tillräckligt eller när överbelastningen har avlägsnats.

Säkerhetstransformatorer TS-C

EN TS-C säkerhetstransformator är en isolerande transformator som används för att mata SELV- eller PELV-kretsar. Till skillnad från ringledningstransformatorerna kan TS-C-transformatorn användas för att kontinuerligt mata lågspänningslaster. Även efter kortslutning kan de hålla sin temperatur under de angivna gränserna och är utrustad med en återställningsfunktion som automatiskt återställer kretsen när transformatorn har svalnat tillräckligt eller när överbelastningen har avlägsnats.

Energibesparande ringledningstransformatorer TM-ES TS-ES

 • Energibesparande serier, TM-ES and TS-ES
 • Förlusterna begränsas med 50 % vilket hjälper till att spara energi i bostäder och kommersiella fastigheter

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language