Faskompensering

Inom svensk industri finns det en stor bas av installerade faskompenseringsprodukter. Med tiden är det naturligt att komponenter åldras och därmed att kondensatorerna tappar i effekt. Många utrustningar är därmed i behov av åtgärder.

Vi erbjuder en statusbedömning av den befintliga anläggningen, vilket innebär bland annat att fastställa den tekniska statusen samt att bedöma nätstatusen. Detta säkerställer gjorda investeringar och säkrar produktionen. Vi lämnar därefter ett åtgärdsförslag som innebär en paketlösning till fast pris. I avtalet ingår montage, installation och idriftsättning.

Fördelar med faskompensering

 • Minimerade investeringskostnader
 • Minskade förluster genom att lättare kunna bedöma värdet av förlustminskningen
 • Säkrad produktion genom ökad tillgänglighet
 • Avgifter på en bestämd nivå
 • Ekonomisk optimering genom effektivare utnyttjandegrad av anläggningen
 • Effektiv spänningsreglering
 • Minimerar risken för spänningsbortfall på svaga nät
 • Tillgång till nya funktioner

Utförandet säkerställer modernisering och utbyggnad i en kontrollerad takt. Du som kund har genom detta en säker tillgång till service och support.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language