Ilgtspējīga attīstība

ABB darbība vērsta uz ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu, kas ir arī viens no ABB biznesa stratēģijas stūrakmeņiem.
Ilgtspējīga attīstība ABB nozīmē mūsu darbības panākumus ilgtermiņā, tos sekmējot ar ekonomisko un sociālo attīstību, veselīgu darba vidi un stabilu kolektīvu, kā arī palīdzot mūsu klientiem un piegādātājiem sasniegt līdzvērtīgus rezultātus šajās jomās.

Ilgtspējīga attīstība ir integrēta visos mūsu darbības aspektos. Mēs cenšamies sabalansēt ekonomiskos, vides un sociālos mērķus un integrēt tos mūsu ikdienā pieņemtajos lēmumos, lai radītu vērtības, kas attiecas un skar visas ABB interešu grupas.

Mūsu politikas

Vadības sistēmas sertifikāti

Mūsu uzņēmums ir sertificēts atbilstoši vadības sistēmas standartiem, un ir saņēmis atbilstības sertifikātus kvalitātes vadībā, vides pārvaldībā un darba veselībā un aizsardzībā. 

DNV-GL ir atzinis, ka SIA ABB vadības sistēma atbilst šādiem standartiem:
 
Select region / language