Global site

Vzduchem izolované řídicí centrum motorů vysokého napětí

Ovládací centrum motorů do hodnot 12 kV, 400 A, 50 kA, s pojistkou chráněným vakuovým stykačem.

Pro dosažení optimální flexibility je řídicí centrum UniGear MCC navrženo tak, aby mohlo fungovat v kombinaci s dalšími verzemi rozváděčů UniGear, např. ZS1, 550 a 500R.

Tento rozváděč je výsledkem letitých zkušeností při návrhu, výrobě a používání vakuových stykačů v celé šíři průmyslových instalací a elektrorozvodných závodů. V poli širokém 400 mm je použit vakuový stykač s magnetickým ovládačem, který vyniká dlouhou životností (až 100 000 operačních cyklů zapnutí – vypnutí jmenovitého proudu 400 A). Tento rozváděč je navržený speciálně pro spínání a jištění motorů, transformátorů a kondenzátorových baterií.

Proč ABB?

  • Tento rozváděč/toto řídicí centrum je navrženo na nejvyšší stupeň bezpečnosti a spolehlivosti. UniGear MCC nabízí maximální jednoduchost při používání.
  • Veškeré ovládání i údržbové činnosti jsou prováděny z přední strany panelu. Panely jsou vybaveny mechanickými bezpečnostními prvky vzájemného blokování mezi vakuovým stykačem a uzemňovačem.
  • Inteligentní řešení pro inteligentní sítě (SmartGrids), připravená na požadavky budoucnosti
  • Vysoký stupeň recyklace materiálu umožňuje minimalizovat dopad na životní prostředí
  • Globální síť továren a servisních jednotek pro vaši podporu
Loading documents

Dále nabízíme