Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Suojareleiden asiantuntijapalvelut

Asiakastuki tuotteen koko elinkaaren ajan

Service-etäyhteyspalvelu

Service-etäyhteyspalvelu on nopea ja helppo tapa saada aikaan yhteys suojareleen ja ABB:n asiantuntijan välille. Palvelu on tarkoitettu väliaikaisen etäyhteyden luomiseen aina kun tarvitaan tuotetukea suojareletiedostojen, kuten konfiguraation ja asetteluiden, lataamiseen tai häiriötilanteen selvittämiseen.

Palvelua käytettäessä asiakas ottaa yhteyden ABB:lle ja sopii ajankohdan etäyhteyden muodostamiselle. Tämän jälkeen tarvitsee vain liittää modeemin kaapeli suojareleeseen ja etäyhteys on valmis.
Palvelu soveltuu kaikille ABB:n kommunikoiville suojareleille ja se sisältää kaikki tarvittavat laitteet kätevässä iskunkestävässä salkussa. Mitään erillistä ohjelmaa tai tietokonetta ei tarvita. Etäyhteyspalveluun sisältyy myös releasiantuntijan palvelua 10h.

Mitä hyötyjä voit saada?
 • Suojereleiden konfigurointimuutokset
 • Häiriötallenteen lukeminen suojareleestä
 • Suojereleasetteluiden tarkistukset
 • Suojareleversioiden tarkistukset

Suojareleiden elinkaariauditointi

Suojareleauditointi tehdään asiakkaan tarpeen mukaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Auditoinnissa huomioidaan asiakkaan toive käyttöiälle, käyttöolosuhteet, huoltohistoria sekä kohteen kriittisyys. Toimenpidesuositukset laaditaan ABB:n asiantuntijoiden kehittämien huolto-ohjelmien tai uusintasuositusten mukaisesti.

Mitä hyötyjä voit saada?
 • Valmistajan selkeä näkemys huoltojen tarpeelle
 • Valmistajan ehdotus uusintojen optimaaliselle ajankohdalle
 • Helpottaa ja auttaa huoltojen budjetoinnissa tuleville vuosille
 • Auttaa huoltojen aikatauluttamisessa
 • Antaa tiedon, miten voidaan pidentää suojareleiden turvallista käyttöikää
 • Auditoinnin avulla voidaan priorisoida tulevien vuosien huollot 

SPA-väylän kuntokartoitus

SPA-väylän kuntokartoitus suositellaan tehtäväksi vähintään kerran väylän elinkaaren aikana. Suoritetut mittaukset antavat tarkan tiedon väylän nykytilasta. Kuntokartoituksen avulla voidaan minimoida mahdollinen ikääntymisen aiheuttama vikaantuminen.

Mitä hyötyjä voit saada?
 • Kustannustehokas ratkaisu SPA-väylän elinkaaren pidentämiseen ja toimintakyvyn säilyttämiseen
 • Valmistajan näkemys ennakoivan huollon tarpeelle
 • Valmistajan ehdotus mahdollisesta uusintatarpeesta
 • Tieto elinkaarimallin mukaan jo vanhentuneista komponenteista
 • Tieto teknisesti henkentyneistä komponenteista

Clionet® - Online Service

Clionet® - Online Service on laaja online-tietokanta (FAQ), joka sisältää ohjeita ja vihjeitä ABB:n suojareleiden käytön optimoimiseksi. Palveluun rekisteröityneenä käyttäjänä saat tietoa muun muassa releistä ja niiden elinkaaripalveluista, ja näet vastaukset yli 600 kysymykseen. Palvelu on englanninkielinen.

Rekisteröidy ilmaiseen Clionet® - Online Service -palveluun.

Mitä hyötyjä voit saada?
 • Paikallinen tekninen tuki valmistajan kokeneilta asiantuntijoilta
 • Laaja tuki eri tuoteperheille niiden kaikissa elinkaaren vaiheissa

Akuston ja latauslaitteiden kuntokartoitus

Tasasähköjärjestelmille suositellaan säännöllistä kunnonvalvontaa. Suoritetun tarkastuksen perusteella voidaan reagoida tasasähköjärjestelmän eri osien vikoihin ennen kuin ne vaikuttavat koko järjestelmän käyttövarmuuteen. Kuntokartoitus voidaan tehdä käytönaikasena työnä.

Mitä hyötyjä voit saada?
 • Akkuhuoneen tarkastuksen
 • Varausjännitteen tarkastuksen ja säädön
 • Varaajan virtarajan tarkastuksen
 • Akkujen konduktanssin ja resistanssin mittauksen
 • Akuston ja akkujen jännitteiden mittaukset
 • Akuston purkausvirran mittauksen
 • Raportin tehdystä tarkastuksesta ja suositelluista jatkotoimenpiteistä

Keskijänniteverkon kenttäkokeet

Kenttäkokeilla voidaan varmistua suojauksen oikeasta toiminnasta vikatilanteissa. Kokeita suorittamalla voidaan varmistaa haluttu suojausten herkkyys, selektiivisyyden toteutuminen ja suunnattujen suojien oikea toimintasuunta.

Mitä hyötyjä voit saada?
 • Kenttäkokeet sovitun ohjelman mukaan
 • Häiriötallenteiden lataamisen suojareleistä
 • Häiriötallenteiden analysoinnin
 • Raportin tehdyistä kokeista ja ehdotuksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä

Toisiojärjestelmien terminen testaus

Toisiojärjestelmän terminen testaus voidaan suorittaa suojareleiden määräaikaiskoestuksen yhteydessä. Suoritetun termisen testauksen perusteella voidaan havaita laitteistossa piileviä ja kehittyviä vikoja, kuten huonokuntoisia liitoksia ja väärin mitoitettujan komponentteja.

Mitä hyötyjä voit saada?
 • Terminen testaus täydentää suojareleiden määräaikaiskoestusta
 • Huoltotoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein
 • Laitteiston käyttövarmuus paranee
 • Laitteiston suunniteltu elinkaari toteutuu
 • Hyvän kokonaiskuvan koko toisiolaitteiston nykytilasta.

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents

Katso lisätietoja