Is-limiter urządzenie ograniczające prąd zwarcia

Is-limitery ABB są rozwiązanie do eliminacji zbyt wysokiego prądu zwarcia w nowo instalowanych jak i istniejących systemach elektrycznych

Prąd zwarcia systemów elektrycznych może zostać przekroczony w przypadku dodania do systemu nowych źródeł mocy takich jak generatory czy transformatory, także w przypadku, gdy istniejące źródła mocy rozpoczynają pracę równoległą lub topologia systemu jest modyfikowana. W takich przypadkach bardzo często wystąpienie prądu zwarcia, w zainstalowanych urządzeniach elektrycznych, powoduje, że urządzenia poddawane są prądowi zwarcia, który przekracza ich prąd wytrzymywany. Zastąpienie istniejących rozdzielnic i połączeń np. kablowych, nowymi urządzeniami na wyższe prądy zwarcia w większości przypadków jest technicznie i ekonomicznie nieopłacalne. Is-limitery ABB (ograniczniki prądów zwarć) są wydajnym rozwiązaniem do uporania się z wszelkimi problemami związanymi z prądami zwarcia w nowo instalowanych jak i istniejących systemach elektrycznych.

Szeroki zakres zastosowań

 • Połączona bardzo szybka i pewna zdolność wyłączania dużych prądów zwarciowy nawet dla dużych prądów roboczych,
 • Dla przemysłu o dużym zapotrzebowaniu na moc, takiego jak zakłady papiernicze, rafinerie, przemysł chemiczny, huty stali, aluminium,
 • Zakłady Energetyczne, gdy zwiększa się ilości dostawców czy stacji,
 • Dla systemów wrażliwych, takich jak centra danych, laboratoria czy instalacje morskie np. na statkach.

Dlaczego Is-limiter ABB?

 • Is-limiter do 40,5 kV, 5000 A i zdolność wyłączania do 210 kArms
 • Doświadczenie w złożonej dziedzinie ograniczenia prądu zwarcia od 1958 roku
 • Rozszerzenie systemu bez wymiany istniejących urządzeń elektrycznych
 • Ochrona urządzeń poprzez zmniejszenie energii prądów zwarcia i odpowiednie ograniczenie jego wpływu na podzespoły elektryczne
 • Ograniczenie kosztów i efekt ekologiczny przez ograniczenie strat mocy oraz odbudowę wkładu Is–limitera
 • Brak spadków napięć
 • Ochrona instalacji elektrycznych, urządzeń i systemów poprzez natychmiastowego oddzielenia od źródła zwarcia
 • Kogeneracja-integracja rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej dla w pełni obciążonego systemu
 • Przygotowany do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
 • Dostępny w komponentach i wpełni przetestowanej rozdzielnicy

Nasza oferta

Select region / language