Reklozer GridShield zgodny z ANSI / IEC

Trójfazowy reklozer o napięciu do 38 kV, 1250 A, z funkcją wyłączania pojedynczej fazy.

W połączeniu z najbardziej inteligentnym urządzeniem elektronicznym w branży – RER620 – GridShield® jest kompletnym reklozerem zgodnym z normami ANSI, produktem szeroko zakrojonych badań i testów, tworząc najbardziej niezawodne i technicznie dopasowane urządzenie na rynku. Gotowy do pracy w sieciach inteligentnych, Gridshield zapewnia wydajność jutra dla aplikacji dzisiejszych.

Zastosowanie

Operacje łączeniowe dla jedno- lub trój- fazowych sieci SN. Przyłączając rozproszonych wytwórców OZE do sieci dystrybucyjnej. Komunikuje się poprzez IEC 61850 wykorzystuje wiadomości GOOSE, reklozer GridShield jest gotowy na każde wyzwanie.

Odniesienie

PCM600 [EN]
Startup guide [EN]

Dlaczego ABB?

  • Najważniejsze elementy reklozera jak komory próżniowe ABB oraz sensory są integralna częścią bieguna zalewanego aparatu
  • Modułowość biegunów i napędu: umożliwia łatwą instalację w polu
  • Brak elektroniki w skrzynce wysokiego napięcia reklozera: zmniejszono koszty konserwacji
  • Wysokoimpedancyjna detektcja zwarć
  • Natywny IEC61850: Elastyczność protokołów komunikacyjnych: IEC 61850, Modbus i DNP lub IEC 61850 oraz IEC 101/104
  • WebHMI: wykorzystuje standardową przeglądarkę internetową i udostępnia dane aktualnego stanu systemu z przekaźnika ABB Relion®

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej [EN]

Loading documents

Oferta powiązana [EN]

Select region / language